Naslovna Politika Održana 24. sednica Skupštine opštine Negotin

Održana 24. sednica Skupštine opštine Negotin

759
0

U velikoj sali Skupštine opštine Negotin danas, 29. aprila održana je redovna 24. sednica lokalnoj parlamenta kojoj je prisustvovao 41 od 45 odbornika.

Odbornici vladajuće koalicije usvojili su većinom glasova Odluku o usvajanju lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Negotin za period od 2024. do 2026. godine.

Kako je istakla Slađana Stojanović, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, privredu i razvoj Opštinske uprave opštine Negotin, lokalna samouprava je za subvencije za samozapošljavanje u ovoj godini izdvojila iz budžeta 2,5 miliona dinara, a očekuje se i dodatnih 2,3 miliona iz republičke kase, što će omogućiti da 16 osoba registruju nove radnje. Subvencije za samozapošljavanje iznose 300.000 u jednokratnom iznosu, odnosno 330.000 za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom.

“Za program stručne prakse definisano je da se angažovanim osobama sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem isplaćuje naknada na ime novčane pomoći i troškova prevoza u visini od 32.000 dinara, a za osobe sa srednjim obrazovanjem 25.000 dinara. Stručna praksa traje šest meseci, odnosno 12 meseci u zavisnosti od nivoa obrazovanja. Za ove namene je u budžetu za 2024. godinu izdvojeno 1,3 miliona dinara”, dodala je Slađana Stojanović.

Sa 35 glasova za usvojena je i odluka o izmeni i dopuni odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Negotin. Nove članove Školskog odbora dobila je Poljoprivredna škola sa domom učenika “Rajko Bosnić”.

Sa 35 glasova za, usvojena je i odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije – solane elektrane „Dobroviš“. Izrada ovog plana je stvaranje planskog osnova za izgradnju solarne elektrane na prostoru od 21.362 metra kvadratna u katastarskoj opštini Štubik. Za ovu solarnu elektranu ishodovani su uslovi EPS-a za odobrenu snagu od 999 kilovata.

“Opština Negotin, kada je u pitanju ovaj planski dokument nema nikakve obaveze, samo obaveze da na svojim organima donese odluku, počev od Opštinskog veća do Skupštine opštine. Plan finansira zainteresovana strana, a to je Proizvodno-građevinska firma “Neško”, Verica Stojčić, oni za sada finansiraju svu potrebnu dokumentaciju da bi se došlo do dobijanja građevinske dozvole”, rekao je u izjavi za medije, mr Milan Uruković, predsednik Skupštine opštine Negotin.

Odbornici su usvojili najpre rešenje o prestanku dužnosti direktora Turističke organizacije, a potom i rešenje o imenovanju Dušana Petrovića, dosadašnjeg direktora na ovu funkciju. Petrović je imenovan glasovima 23 odbornika. Ove dve tačke dnevnog reda, kao i rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština i odluke o sprovođenju konkursa za izbor direktora JKP “Badnjevo” razmatrane su kao dopuna dnevnog reda.

Opozicija je imala primedbu na određene uslove za imenovanje direktora komunalnog preduzeća,  budući da ne propisuje lekarsko uverenje, ali propisuje uverenje o poslovnoj sposobnosti koje izdaje Centar za socijalni rad, smatrajući, istakao je Slađan Mihajlović, zamenik šefa odborničke grupe “Narodni pokret Srbije za Negotin” da je i lekarska provera bitna i neodvojiva od izbornog postupka. Takođe, spornim smatraju i proveru znanja stranog jezika i poznavanje rada na računaru koje obavlja stručno lice, smatrajući da je potrebno da ovakve procene obavlja komisija.

Dr Tihomir Milovanović, šef ove odborničke grupe imao je primedbu na sam izborni postupak u kojem kojem nisu definisani rokovi koliko će taj izbor da traje, navodeći trogodišnji v.d. status direktora u Centru za socijalni rad i još uvek do kraja nerealizovani konkurs za direktora u Domu kulture.

Sednici lokalnog parlamenta prisustvovao je 41 od 45 odbornika koliko ima odborničkih mandata, pojedini članovi Opštinskog veća i Bogdan Gugić, zamenik predsednika opštine.