Naslovna Politika Održana 23. sednica Skupštine opštine Negotin

Održana 23. sednica Skupštine opštine Negotin

504
0

Odbornici Skupštine opštine Negotin većinom glasom usvojili izveštaje o radu i finansijskom poslovanju opštinskih ustanova. Izabran novi većnik, Dragan Đokić.

Dragan Đokić, privatni preduzetnik izabran je za novog člana Opštinskog veća, nakon što je ostavku zbog prelaska na drugo radno mesto podneo većnik Ljutica Jovanović. Njegovu kandidaturu podržalo je 30 negotinskih ugostitelja.

Tajnim glasanjem izbor Đokića podržalo je i 37 odbornika, među njima i opozicioni, uz savet da aktivno učestvuje na zasedanjima lokalnog parlamenta, kao i da „zastupa interese i preduzetnika koji su iz redova opozicije“.

Rutinski su, bez diskusije odbornika, uz obrazloženje direktora Suzane Sirotović, Jovanke Stefanović Stanojević, Nenada Vojinovića, Vesne Stanković i Dušana Petrovića, usvojeni izveštaji o radu sa finansijskim poslovanjem Narodne biblioteke “Dositej Novaković”, Doma kulture “Stevan Mokranjac”, Istorijskog arhiva Negotin, Muzeja Krajine i Turističke organizacije opštine Negotin.

Izveštaj o radu Centra za socijalni rad (CSR) prezentovala je vršilac dužnosti direktora Jelena Dedić koja je, između ostalog govorila o uslovima rada, predstavila podatke o organizaciji rada, strukturi zaposlenih, obukama i usavršavanju radnika, rekavši da je u izveštajnom periodu oko 330 porodica u proseku ostvarivalo pravo na novčanu socijalnu pomoć, da su zahtev za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć podnele 152 osobe, da su usluge porodičnog smeštaja koristila 32 deteta i mladi i 33 odraslih i starijih smeštenih u 16 hraniteljskih porodica, od kojih 12 na teritoriji opštine Negotin.

Dr Tihomir Milovanović, šef odborničke grupe Narodni pokret Srbije predočio je da u izveštaju ne stoje nepravilnosti koje je uočila Državna revizorska institucija (DRI)  i navela u detaljnom izveštaju revizije o svrsishodnosti poslovanja, efikasnosti rada u pružanju socijalne i pravne zaštite, razmatrajući period od 2020. do 19. oktobra 2023.

“SO Negotin imenovala je vršioca dužnosti direktora Centra počev od 20. maja 2020. godine na period koji nije duži od jedne godine, odnosno do 21. maja 2021. a na koje je Ministarstvo za rad dalo saglasnost. U reviziji je utvrđeno da Upravni odbor nije raspisao konkurs za direktora Centra u skladu sa zakonom i ugovorom  iako je istekao period na koji vršilac dužnosti nije imenovan”, rekao je dr Milovanović.

On je dodao i da  Centar sedam meseci funkcionisao bez organa upravljanja, te da Nadzorni odbor Centra nije održao nijednu sednicu od 2020. do 2023.

“Prioritet 1, pokrenite inicijativu kod osnivača za imenovanje direktora Centra u skladu sa zakonom. Pod 2, takođe označeno prioritetom jedan, uputiti nadležnom organu na saglasnost Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u CSR, pod 3, takođe vođenim prioritetom jedan, internim aktom propisati procedure i kriterijume za raspodelu predmeta stručnim radnicima  u cilju podjednake opterećenosti i racionalnog korišćenja radnog vremena svakog stručnog radnika. Pod 4 obezbediti pružanje supervizije podrške u Centru u cilju postizanja optimalnih efekata u zadovoljenju potreba korisnika”, rekao je Milovanović i dodao da je DRI uputila i preporuku Centru da „uspostavi evidenciju korisnika i dokumentacije na propisani način, radi praćenja procesa rada, poštovanja propisanih rokova i izveštavanja“ , kao i da „preduzme aktivnosti da se obavljanje stručnih poslova i sticanje licence stručnih radnika vrši u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti“.

V.d. direktorka CSR Negotin, Jelena Dedić istakla je da se otklanjanje nesvrsishodnosti  vrši u skladu sa zadatim rokom  i dodala da su neke od njih, poput, Pravilnika o sistematizaciji, već poslali resornom ministarstvu na saglasnost.

“Što se tiče ostalih prioriteta, godinu dana, to je nedostatak supervizorske podrške za koju se konkretno zalažem i navela sam u samom izveštaju da imam u planu pohađanje seminara za supervizora i ako to bude do kraja godine mi ćemo imati supervizora na pola radnog vremena koji će, takođe, učestvovati u stručnom radu  i uopšte u stručnom radu Centra. Sve druge inicijative mi smo pokrenuli, i izmenu Upravnog odbora, zašto se čekalo, ja to stvarno ne znam. Što se tiče licenciranih radnika mi imamo samo jednog radnika koji nije licenciran, ostali radnici su svi licencirani. Morate da razumete, kada dođete u jednu ustanovu gde ništa nije funkcionisalo na zakonski način, prosto dosta je bilo propusta i ti propusti nisu mogli da se urade za jednu do dve godine, gde je bilo nenamenskih trošenja, bilo raznih tužbi, a mislim da smo mi na dobrom putu da to bude ispravljeno. Hvala na primedbama, ne znam zašto smo propustili, nemamo zašto da krijemo, to je zvanični dokument koji stoji na sajtu DRI”, dodala je Jelena Dedić.

Većinom glasova usvojena je i odluku o subvencionisanju gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Negotin,  kao i odluka o izmeni odluke o obrazovanju Komisije za planove.

Zeleno svetlo dobile su i odluka o izradi izmene i dopune plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora državnog puta od saobraćajnog čvora Dušanovac do granice katastarskih opština Prahovo i Radujevac i predlog odluke o izradi treće izmene i dopune plana detaljne regulacije za kompleks hemijske industrije u Prahovu.

Odbornici su dali saglasnost i na novi statut Turističke organizacije opštine Negotin, a usvojen je i  predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja sa finansijskim planom Javnog preduzeća „Bogovina“ Bor za 2024. godinu.