Naslovna Politika Održana 16. sednica Skupštine opštine Negotin

Održana 16. sednica Skupštine opštine Negotin

751
0

U Negotinu je održana 16. sednica Skupštine opštine Negotin na kojoj je usvojena Odluka o završnom računu budžeta opštine Negotin za prošlu godinu, ali i prošlogodišnji izveštaji o radu sa finansijskim poslovanjem više opštinskih ustanova, kao i niz odluka iz domena rada lokalnog parlamenta.

Redovna 16. sednica lokalnog parlamenta otpočela je raspravom o predlogu odbornika Slađana Mihajlovića (NS) da se dnevni red dopuni tačkom o usvajanju odluke o besplatnim udžbenicima za učenike osnovnih škola počev od školske 2024/2025, koju članovi Opštinskog veća nisu prihvatili. Mihajlović je kao predlagač ove tačke dnevnog reda istakao da bi donošenje ove odluke bilo u interesu građana kojima bi besplatni udžbenici, zbog većih izdataka, i te kako doprineli uštedi kućnog budžeta.

“Opštinsko veće odbacilo je naš predlog da se ova tačka uvrsti u dnevni red. Smatram da je to važna odluka, da pokazuje i sa jedne strane i našu spremnost da budemo konstruktivni i spremnost vlasti da radi u interesu građana. Za opštinski budžet ovo i nije preveliki izdatak a donosi znatno olakšanje budžetu porodica školaraca”, ističe Slađan Mihajlović, koji je u ime Narodne stranke, Stranke slobode i pravde i Demokratske stranke, dao predlog da se ova tačka uvrsti u dnevni red.

On je dodao da i druge lokalne samouprave, poput Vladičinog Hana, imaju ovakve odluke koje su sprovele u delo i zatražio od nadležnih kroz odbornička pitanja, da mu dostave pisano obrazloženje razloga odbacivanja odluke.

Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin istakao je da odluka “nije unapred odbačena”, da je i sami “podržavaju i smatraju da njome treba da budu obuhvaćene i srednje škole”, te da će se o njoj tek razgovarati, ali da u “ovom trenutku u ovom obliku u kojem je data ne može da bude usvojena”.

“Lepa je ova odluka koju ste spremili, samo niste došli da probamo zajedno da je razradimo, da bude implementirana na pravi način zbog nepravilnosti koje mogu da se dese u toku implementacije. Odluka je pravno formalno u redu ali je problem u praksi kako je primeniti”, rekao je Veličković i dodao da je pre donošenja odluke potrebno da se formira radna komisija koju bi trebalo da čine svi relevantni činioci, a koji bi zajedno trebalo da odluku “dovedu u stanje da može da se realizuje tako da se zadovolje svi kriterijumi”.

“U članu 15, navodite da su učenici dužni da čuvaju udžbenike i da su u obavezi da ih vrate. Radi se o maloletnoj deci, ne mogu učenici da budu dužni i obavezni, moraju njihovi staratelji. Znači mora da se napravi neki ugovor sa starateljima. Problem vezan za odabir udžbenika, mi ćemo ići na objedinjenu javnu nabavku, gde će svi oni koji se bave štampanjem udžbenika, sve izdavačke kuće da se jave. Nećemo moći da idemo u toliko raščlanjenu priču da svaka učiteljica ili škola može da izabere određenog izdavača. Bira se najpovoljnija ponuda”, rekao je Veličković i pozvao opoziciju da kao inicijator ove odluke bude u sastavu radne komisije.

Odbornici Skupštine opštine Negotin, njih 37 od 45 koliko broji lokalni parlament, usvojili su Odluku o završnom računu budžeta opštine Negotin za prošlu godinu, koji je od projektovanih 1.303.209.000 dinara, ostvaren sa 98,5 odsto, odnosno sa 1.286.580.000 dinara. Kako je u obraženju ove odluke rekao Goran Ristić, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju, ukupni rashodi i izdaci u 2022. iznosili su 1.219.558.000 dinara, a ostvaren je višak prihoda u iznosu od 283.120.000 dinara.

Na primedbe opozicije da je na ovu odluku ovlašćeni revizor dao niz primedbi o nepravilnostima, počev od toga da “budžet nije pripremljen u skladu sa propisima”, do primedbi upućenih određenim korisnicima budžeta, rečeno je da je lokalna samouprava počela da “postupa po preporuci revizora” u skladu sa rokovima koji su propisani.

Usvojena je i dopuna Odluke o prečišćavanju i distribuciji vode, te prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda, o usvajanju regionalnog plana upravljanja otpadom za gradove Zaječar i Bor, kao i opštine Boljevac, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac, za koju je Marko Stanojević, odbornik Narodne stranke i član Komisije za zaštitu životne sredine izdvojio mišljenje obrazlažući ga za skupštinskom govornicom.

Stanojević je zatražio od nadležnih da mu odgovore na pitanje šta je to promenjeno ovom odlukom u odnosu na prethodnu iz 2018. i zašto je ona i dalje u svojoj radnoj, a ne finalnoj verziji. On je ukazao da spisak kolektiva koji imaju najznačajnije proizvodne kapacitete, kao i onih čijim se otpadom upravlja nije relevantan s obzirom da su neki od njih brisani iz APR-a nakon prinudne likvidacije ili su izgubili potrebne dozvole za bavljenje ovim poslom.

“U suštini, na Komisiji za zaštitu životne sredine, saznali smo da izgleda najveću izmenu predstavlja dodatak o kompaniji “Eliksir” Prahovo u opisu njihove planirane delatnosti spaljivanja otpada, koja je, kako plan kaže, jedna od ključnih nosilaca tzv. proizvodnog kapaciteta u Negotinu ali kao što vidimo i jedan od najvećih zagađivača, pa sam se nadam da će pored detaljnih opisa svojih planiranih pogona za spaljivanje otpada malo detaljnije napisati nešto i o glavnom zagađivaču atmosfere koji je nusprodukt sagorevanja tog istog otpada, azot dioksid koji uzrokuje smog i kisele kiše i zagađuje ozonski omotač. Kako se navodi ovde, azot dioksid se reguliše u samom ložištu dodavanjem amonijačne vode i recirkulacijom vazduha za sagorevanja u skladu sa preporukama najbolje dostupnih tehnologija. Koje su to preporuke, šta to znači, jesu li najbolje i najnaprednije ili su najpovoljnije koje “Eliksir” ima nameru da nabavi? Bilo bi lepo da se navede proizvođač, vrsta i tip tehnologije kako bi građani imali bolji uvid u to”, rekao je Stanojević.

Rešenje o davanju saglasnosti na program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija za 2023. JKP „Badnjevo“  takođe je bilo u žiži interesovanja odbornika. Ovim rešenjem je predviđena subvencija od dva miliona dinara za nabavku novih parkovskih klupa, milion dinara za nove kante za smeće i 10 miliona za troškove zarade radnika “Zoohigijene” u ukupnom godišnjem iznosu.

“Oni od 1. januara takoreći obavljaju ovu delatnost i mi moramo da znamo šta su uradili za ovih šest meseci, koliko je registrovanih pasa, koliko je “Zoohigijena” čipovala, registrovala, sterilisala, vakcinisala i smestila životinja u prihvatilište u Majdanpeku”, rekao je dr Tihomir Milovanović, šef odborničke grupe Narodne stranke.

Bogdan Gugić, zamenik predsednika opštine ponovio je da očekuje da će prihvatilište u Negotinu početi sa radom ove godine.

“Mi ćemo na narednoj sednici rebalansom izdvojiti četiri miliona dinara za prvu fazu izgradnje prihvatilišta, za materijal. U prvoj fazi je predviđeno 60 boksova, a u drugoj još toliko”, rekao je Gugić.

Usvojeni su izveštaji o radu sa finansijskim izveštajem za 2022. godinu Istorijskog arhiva Negotin, Narodne biblioteke „Dositej Novaković“, Doma kulture „Stevan Mokranjac“, Muzeja Krajine, Turističke organizacija opštine Negotin i Centra za socijalni rad, čiju odluku o usvajanju izveštaja opozicija nije podržala.

“U svim ovim ustanovama doneli smo i rešenje o imenovanju članova Upravnih i nadzornih odbora, a doneli smo i rešenje o davanju saglasnosti na statute Doma kulture i Muzeja, zbog usaglašavanja sa novim zakonima koji uređuju oblast kulture, pa smo i u zakonskoj obavezi da usaglasimo akte sa važećim zakonskim aktima. Doneli smo i odluku davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama statuta Narodne biblioteke”, rekao je medijima nakon sednice mr Milan Uruković, predsednik SO Negotin.