Naslovna Politika Održana 14. sednica Skupštine opštine Negotin: Usvojen budžet za 2023.

Održana 14. sednica Skupštine opštine Negotin: Usvojen budžet za 2023.

990
0

U sali Doma kulture “Stevan Mokranjac” u petak je održana 14. redovna sednica Skupštine opštine Negotin kojoj su prisustvovala 43 od 45 odbornika.

Odbornici Skupštine opštine Negotin usvojili su odluku o budžetu za 2023. godinu, koji je projektovan na 1.396.076.000 dinara. Ovom odlukom o budžetu opštinska kasa uvećana je za 3,2 odsto u odnosu na ovu kalendarsku godinu. Ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci projektovani su do visini od 1.174.922.000, a sopstveni i drugi prihodi i primanja, kao i rashodi i izdaci budžetskih korisnika na 221.154.000 dinara.

I u 2023. se najveći prihod očekuje po osnovu poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, 248 miliona dinara, zatim od komunalnih taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru u iznosu od 40 miliona, komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila skoro 23,6 miliona dinara ali i naknada za uređivanje građevinskog zemljišta (10 miliona), posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine (11 miliona) i drugih.

“Prihodi u budžetu uvećani su za 3,2 odsto.  Ostavljen je prostor za dodatno uvećanje prihoda, a samim tim i rashoda iz razloga što vreme donošenja samog nacrta kao i predloga ove odluke Zakon o budžetu Republike Srbije još uvek nije bilo i zvanično utvrđeno uvećanje zarada od januara 2023. za 12,5 procenata”, obrazložila je Anita Ristić Gligorijević, dosadašnja načelnica Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju i dodala da je “prilikom kreiranja budžeta potrebno krenuti od ostvarenih prihoda u tri kvartala tekuće godine, vodeći računa da rast prihoda ne sme biti veći od nominalnog rasta bruto domaćeg proizvoda”.

Načelno neke od pozicija u budžetu su uvećane, poput one koja se odnosi na poboljšanje materijalnog položaja majki sa decom sa osam na 10,5 miliona dinara, zatim za udruženja i društva sa 9,48 na 11 miliona dinara, za medije sa 9,5 na 10,5 miliona dinara, za subvencionisanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstvava i udruženja sa 17,5 miliona sredstva su povećana na 22 miliona, za sportske klubove i organizacije planirano je 43,5 umesto ovogodišnjih 39,5 miliona dinara, a povećana su i sredstva za mere aktivne politike zapošljavanja sa 1,2 na 2,1 milion dinara.

Na pitanje dr Tihomira Milovanovića, šefa odborničke grupe Narodne stranke koliko je izdvojeno za zdravstvo, a koliko za osnivanje prekopotrebne zoohigijene, kao i za plaćanje odšteta na ime ujeda pasa, Anita Ristić Gligorijević je pojasnila da se za zdravstvo izdvajaju ista sredstva kao i ove godine 2,5 miliona dinara s obzirom da lokalna samouprava ne može da finansira medicinsku opremu, lekove i sve ono što je u domenu Republikog fonda za zdravstveno osiguranje u čijoj su nadležnosti medicinske ustanove. Ona je istakla i da je u 2023. planirano 10 miliona dinara za zoohigijenu, a 20 miliona dinara za plaćanje odšteta građanima na ime ujeda pasa.

Odbornici su dali zeleno svetlo i za povećanje komunalnih taksi za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila koja je za 2023. kao i do sada utvrđena u najvišem zakonskom iznosu, potvrdio je Goran Ristić, rukovodilac za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju odgovarajući na pitanje odbornika Slađana Mihajlovića (NS), koji je apelovao na nadležne da bi prilikom donošenja planskih i ostalih dokumenata trebalo da se povede “više računa jer se dešava da se usvajaju greške u materijalima koje bi kasnije morale novim izmenama odluka da se ispravljaju”.

Kod komunalnih taksi, u odnosu na ovu kalendarsku godinu, obrazložio je Goran Ristić za skupštinskom govornicom, značajno je smanjena lokalna taksa za isticanje firme za pravna lica i preduzetnike pa će oni koji imaju više objekata taksu plaćati za jedan.

Usvojen je i Kadrovski plan opštine Negotin, odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine negotin za 2022. godinu, odluka o dodeljivanju isključivog prava javnom preduzeću za komunalne delatnosti „Badnjevo“ Negotin na obavljanje delatnosti pružanja usluga u 2023. godini, kao odluka o stipendiranju učenika i studenata.

“Rekao bih da je sad napravljena jedinstvena odluka, iako smo ovu odluku imali i ranije, sad je uveden novi kriterijum s obzirom da se dešavalo da kandidati imaju isti broj bodova, sad je uveden i kriterijum koji se odnosi na imovinsko stanje roditelja dece koja se javljaju na konkurs”, rekao je medijima mr Milan Uruković, predsednik Skupštine opštine Negotin.

Na predlog Krste Stankovića Njenjulovića (NS) da bi deo odluke morao da bude ispravljen kod plaćanja u više mesečnih rata studentima s obzirom na ispitne rokove koji traju tokom čitave godine i poskupljenja troškova stanarina i života i da studentima stipendije treba davati svih 12 meseci, nadležni su istakli da na ovu odluku nije podnet nijedan amandman, ali i da to može da bude deo naredne odluke o stipendiranju učenika i studenata.

Odbornici su usvojili i odluku Nadzornog odbora JP “Bogovina” Bor, čiji je jedan od osnivača i lokalna samouprava u Negotinu, o utvrđivanju cene kubnog metra sirove vode, a na dnevnom redu su se našli i programi rada sa finansijskim planom opštinskih preduzeća i ustanova: Centra za socijalni rad za koji je i ovoga puta bilo primedbi odbornika opozicije, koja za ovu odluku nije glasala.

Usvojeni su programi rada Narodne biblioteke „Dositej Novaković“, Doma kulture „Stevan Mokranjac“, Istorijskog arhiva Negotin, Muzeja Кrajine, Turističke organizacije opštine Negotin i Javnog preduzeća za komunalne delatnosti „Badnjevo“ Negotin, koji su, takođe, usvojeni većinom glasova, kao i srednjoročni i dugoročni plan komunalnog preduzeća, Odluku Nadzornog odbora o utvrđivanju valute plaćanja varijabilnog i fiksnog dela iznosa po obračunima za grejnu sezonu 2022/2023. godinu.

Odbornici su većinom glasova usvojili i ostale odluke i rešenja, predviđene dnevnim redom, među njima i odluku o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju objekata za eksploataciju krečnjaka u katastarskoj opštini Jabukovac koju je prezentovala Vladislava Živanović Ristović, odgovorni urbanista a prisustvovali su joj i nadležni sa Geografskog fakulteta, koji je uradio ovaj planski dokument.

Na ovoj sednici za sekretara Skupštine opštine Negotin, umesto Ivana Veljkovića koji je na prošloj sednici dao ostavku zbog prelaska na drugo radno mesto, postavljen je Darko Čirišanović, diplomirani pravnik, koji je do sada bio na poslovima implementacije novog Jedinstvenog informacionog sistema za Lokalnu poresku administraciju Odeljenja za budžet i finansije.