Naslovna Društvo Odbornici usvojili odluku o novom kreditu

Odbornici usvojili odluku o novom kreditu

595
0

Odbornici su na 37. sednici lokalnog parlamenta doneli odluku  o zaduživanju opštine Negotin kod poslovne banke za finansiranje kapitalnih investicija u Negotinu u 2021.

Lokalna samouprava u Negotinu dobila je saglasnost Ministarstva finansija na zahtev za kreditno zaduženje od 21. juna u iznosu od 54.111.000 dinara, a odbornici su većinom glasova usvojili tu odluku i dali nadležnima zeleno svetlo da podignu novi kredit.

Kako je pojasnio Miroslav Knežević, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju, reč je o namenskom kreditu koji će se koristiti za finansiranje kapitalnih investicija i to za rekonstrukciju ulica Kneza Miloša, Ljube Nešića, Mire Vinklajt, krak od ulice Ljube Nešića do Mire Vinklajt, kao i za rekonstrukciju vodovodne mreže u tim ulicama.

Ove investicije, navodi se u saglasnosti koji je za podizanje kredita kod domaće poslovne banke koja bude dala najpovoljnije uslove u pogledu grejs i perioda otplate glavnice, efektivne kamatne stope i druge povoljnosti, nisu planirane budžetom, pa je i to jedan od razloga prvog ovogodišnjeg rebalansa opštinske kase.

Kako se navodi u ovoj odluci, izbor banke vršiće se na bazi propisa koji regulišu postupak javne nabavke.

Inače, rekonstrukcija Ulice Kneza Miloša koštaće 20.885.922,60 dinara, Ljube Nešića 15.128.485, 44 a Mire Vinklajt 7.377.868,80 dinara. Radovi na rekonstrukciji ulice,  krak od ulice Ljube Nešića (deo Mire Vinklajt), prema specifikaciji troškova stajaće 4.321.818 dinara, a rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Ljube Nešića i Mire Vinklajt koštaće 4.429.920, odnosno 1.996.833 dinara.

Lokalna samouprava je i 2017. podigla kredit kod OTP banke, tada Poslovne banke “Societe Generale”, u visini od 100 miliona dinara, takođe, za finansiranje kapitalnih investicija.

Tim kreditom je finansirana rekonstrukcija i dogradnja postojećeg upravnog objekta sa pratećim sadržajem u funkciji bazena i parterno uređenje, ali i nastavak rekonstrukcije ulica Milinkove, Daničićeve, Jovana Čakširanovića, Branka Radićevića, Ike Kostića, Branka Perića i to od Branka Radičevića do Vere Radosavljević, kao i Braće Jugovića, Dositeje, Radeta Nedeljkovića.

U okviru ovog kredita finansirana je i rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Marka Oreškovića, Starine Novaka i Siniše Stankovića, za izradu tehničke dokumentacije za projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja, elaborat o rezervama podzemnih voda, projekat održivog korišćenja podzemnih voda na izvorištu i projekat za dobijanje vodne dozvole.

Ovaj kredit je odobren sa rokom otplate od pet godina, a isplaćuje se u mesečnim ratama u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća rate.

Tokom 2020. godine, obrazložio je na jednoj od prethodnih sednica Miroslav Knežević, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju prilikom donošenja odluke o usvajanju završnog budžeta za prošlu godinu, plaćena je kamata po osnovu ovog kredita u iznosu od 528.000 dinara i glavnica u iznosu od 20.121.000 dinara.