Naslovna Društvo Objavljena preliminarna lista korisnika subvencija za energetsku efikasnost

Objavljena preliminarna lista korisnika subvencija za energetsku efikasnost

971
0

Кomisija za realizaciju mera energetske sanacije opštine Negotin objavila je jedinstvenu preliminarnu listu krajnjih korisnika za realizaciju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Negotin.

Pravo na bespovratna sredstva na konkursu za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Negotin, sudeći prema preliminarnoj listi, ostvarilo je 99 od 135 podnosilaca prijave.

“Кrajnji korisnici, koji u ovoj fazi postupka ostvaruju pravo na bespovratna sredstva do iznosa planiranih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije, u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara su podnosioci prijava od rednog broja 1 zaključno sa rednim brojem 99. Podnosioci prijava od rednog broja 100 do rednog broja 135 podneli su blagovremene i potpune prijave, ali u ovoj fazi postupka nisu ostvarili pravo na bespovratna sredstva, zbog nedostatka sredstava. Za sufinansiranje prijave pod rednim brojem 100 u iznosu od 250.000 dinara raspoloživo je ukupno 200.832,98 dinara za sufinansiranje, tako da nedostaje deo sredstava u iznosu od 49.167,02 dinara”, navodi se u obrazloženju.

Podnosioci prijava imaju rok od tri dana da obave uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, a prigovor mogu da podnesu u roku od osam dana od dana objavljivanja preliminarne liste.

Komisija  je dužna da  razmotri podnete prigovore na listu, kao i da donese odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidiranu preliminarnu listu.

“Na osnovu revidirane preliminarne liste Кomisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.Ukoliko Кomisija prilikom terenskog obilaska utvrdi da je podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi, Кomisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega sprovodi terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak. Na osnovu zapisnika o terenskom obilasku Кomisija sačinjava konačnu listu krajnjih korisnika. Po proteku roka za podnošenje prigovora i donošenje odluke po prigovoru na konačnu listu krajnjih korisnika, Opštinsko veće opštine Negotin donosi Odluku o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori”, navodi u obrazloženju Кomisija za realizaciju mera energetske sanacije opštine Negotin.