Naslovna Društvo Objavljena preliminarna lista firmi za ugradnju solarnih panela i unapređenje termotehničkog sistema...

Objavljena preliminarna lista firmi za ugradnju solarnih panela i unapređenje termotehničkog sistema u Negotinu

993
0

Na preliminarnoj listi za ugradnju solarnih panela u okviru programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u opštini Negotin našlo se sedam firmi iz Kraljeva, Beograda, Jagodine, Kragujevca, Negotina, Grabovice i Zemuna.

Solarni paneli; pixabay.com

Sedam firmi iz Kraljeva, Beograda, Jagodine, Kragujevca, Negotina, Grabovice i Zemuna ispunilo je uslove i našlo se na preliminarnoj listi za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova ugradnjom solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema, koju je objavila Komisija za realizaciju mera energetske sanacije opštine Negotin.

Domaćinstva koja žele da nabave i ugrade solarne panele mogu da se opredele za jedno od sedam firmi koja su ispunila uslove.

Za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije za poslove vezane ugradnju solarnih panela, kao i prateće opreme, neophodne za instalacije za proizvodnju električne energije, ali i poslove ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, izradu izveštaja izvođača radova o ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, kao i izveštaja o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem: DOO S.O.К. iz Кraljeva,  Privredno društvo za proizvodnju, promet i inženjering “MLS EXING” DOO Beograd, “Energy Net One” DOO iz Jagodine, Društvo za izgradnju, promet i usluge “Telefon inženjering” DOO iz Zemuna, PD za postavljanje električnih instalacija “Green world Photovoltaiк” iz Kragujevca, SR “Elektro dig” iz Negotina, i “ICM Elektro” iz Grabovice kod Kladova.

Kad je u pitanju druga mera koja se odnosi na unapređenje termotehničkog sistema ugradnjom elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće, opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu – kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili za stanove na preliminarnoj listi nalazi se samo firma „ICM Elektro“ iz Grabovice.

Realizacija ovih mera energetske efikasnosti sufinansiraće se sa million dinara.

Na preliminarnu listu direktnih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Кomisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja, a Кomisija je dužna da odluku o prigovoru donese u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.