Naslovna Društvo Obaveštenje za korisnike inostranih penzija: Potvrda o životu elektronski ili poštom

Obaveštenje za korisnike inostranih penzija: Potvrda o životu elektronski ili poštom

6641
0

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omnogućio je korisnicima inostranih penzija da bez odlaska u filijalu podnesu zahtev za potvrdu o životu.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je, imajući u vidu vanredne okolnosti koje su nastupile u Republici Srbiji usled širenja virusa, omogućio korisnicima inostranih penzija koji imaju obavezu da dostave potvrde o životu nosiocima socijalnog osiguranja u državama koje im isplaćuju penziju, da mogu da ih dobiju u svim organizacionim jedinicama Fonda PIO, tako što će zahtev, bez potrebe dolaska na šaltere Fonda, podneti na jedan od ponuđena dva načina:

– elektronski, preko web Portala e-Šalter na naslovnoj strani sajta Fonda www.pio.rs/Elektronski servisi; ukoliko je korisniku inostrani nosilac osiguranja dostavio obrazac potvrde/ uverenja o životu potrebno je da isti popuni, skenira i uz skeniranu ličnu kartu dostavi Fondu radi overe,  ili

– poštom, kao preporučenu pošiljku dostavljenu na adresu filijale Fonda PIO po mestu prebivališta; na sajtu Fonda www.pio.rs/Poslovna mreža dostupne su adrese filijala; uz popunjeni zahtev, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu i popunjen obrazac potvrde/ uverenja o životu.

Ukoliko korisnik nije dobio obrazac potvrde/uverenja o životu od inostranog nosioca osiguranja, može ga preuzeti i sa sajta Fonda (www.pio.rs/Obrasci potvrda o životu birajući željenu državu.

Dostavljene potvrde o životu Fond će overiti i dostaviti korisniku putem pošte.