Naslovna Društvo NSZ: Poziv na učešće u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja u 2022.

NSZ: Poziv na učešće u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja u 2022.

451
0

Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije (NSZ) pozvala je jedinice lokalnih samouprava i organe autonomnih pokrajina da učestvuju u sufinansiranju mera i programa aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini.

Mere aktivne politike zapošljavanja su stručna praksa, pripravništvo za mlade sa visokim i sa srednjim obrazovanjem, sticanje praktičnih znanja, obuka na zahtev poslodavca za nezaposlene, subvencija za zapošljavanje kategorije teže zapošljivih, subvencija za samozapošljavanje i javni radovi.

Kako navode u Nacionalnoj službi za zapošljavanje lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Akcionim planom, odnosno sa pokrajinskim planskim dokumentom u oblasti zapošljavanja.

„Autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave koja u okviru pokrajinskog, odnosno lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja, obezbeđuje više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određene mere aktivne politike zapošljavanja može podneti zahtev Nacionalnoj službi za učešće u finansiranju te mere. Izuzetno, ukoliko se radi o nerazvijenoj jedinici lokalne samouprave, ministar nadležan za poslove zapošljavanja može odobriti učešće u finansiranju i kada je obezbeđeno manje od polovine potrebnih sredstava“, navodi se u ovom javnom pozivu.

Zahtevi se mogu podneti nadležnim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, najkasnije do 28. februara, a sve informacije o učešću u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini, kao i Obrazac Zahteva za učešće, mogu se naći na veb stranici: www.nsz.gov.rs.