Naslovna Društvo Novi uslovi za starosnu i prevremenu penziju

Novi uslovi za starosnu i prevremenu penziju

806
0

Granica za odlazak u starosnu penziju za žene pomerena je ove godine za dva meseca, a za muškarce i dalje važi da u penziju idu sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža.

U starosnu penziju žene od 1. januara mogu da idu sa 63 godine i dva meseca života i sa najmanje 15 godina staža osiguranja, ali za muškarce i dalje važe isti uslovi kao i prošle godine. Osiguranici oba pola mogu da pravo na starosnu penziju ostvare i sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Od 1. januara su promenjeni i uslovi za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, pa je muškarcima potrebno 40 godina staža osiguranja i 59 godina života, a ženama najmanje 39 godina i četiri meseca staža osiguranja i 58 godina i četiri meseca života.

U tom slučaju se penzija trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini a ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju može maksimalno da iznosi 20,4 odsto.