Naslovna Društvo Novi uslovi za odlazak u penziju od 1. januara

Novi uslovi za odlazak u penziju od 1. januara

1618
0

Od 1. januara 2023. godine, u skladu sa Zakonom o penzijsko invalidskom osiguranju, pomera se granica za odlazak u penziju.

Prvi dan 2023. godine donosi nove uslove pod kojima će žene moći da ostvare pravo odlaska u penziju, jer će se granica pomeriti za još dva meseca. Uslov da žene ostvare svoje pravo na penziju biće 63 godine, šest meseci i najmanje 15 godina radnog staža u kome su plaćeni doprinosi osiguranja.

Za muškarce će i dalje na snazi ostati ista pravila za ostvarivanje prava na penziju, 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža.

Granice da žene ostvare pravo na penziju pomeraće se sve do 2032. godine kada će one sa muškarcima biti izjednačane, 65 godina života i najmanje 15 godina rada sa plaćenim doprinosima osiguranja. Pravo na penziju oba pola mogu ostvariti ukoliko imaju navršenih 45 godina staža bez obzira na godine života.

Da bi ostvarili pravo na prevremenu penziju od 1. januara 2023.godine potrebno je da muškarci imaju 40 godina radnog staža i 60 godina života, a žene najmanje 40 godina radnog staža i 59 godina i šest meseci života.

Korisnicima koji žele da ostvare ovo pravo biće trajno umanjena penzija za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, a maksimalno umanjenje je 20,4 odsto.