Naslovna Kultura Novi pesnički rukopis Negotinca Saše Skaluševića Skale

Novi pesnički rukopis Negotinca Saše Skaluševića Skale

693
0

U izdanju mladenovačkog “Presinga” iz štampe je nedavno izašla zbirka pesama “Rekreacija pre pakla” negotinskog pesnika Saše Skaluševića Skale.

Treći pesnički rukopis negotinskog poete Saše Skaluševića, “Rekreacija pre pakla”, po rečima recenzenta  Jelene Đ. Marićević Balać, pesnički je najzreliji. Autor je vešto koncipirao knjigu u pet ciklusa: “Pad bez reči”, “Hodanje unazad”, “Topli zec”, “Zmajeva stolica” i “Mojsijeva ogledala”, te “put do pakla popločao vinom”.

“Кao vino koje protokom vremena, životnog iskustva i pesničke istine, postaje sve bolje, tako i poezija pred nama predstavlja kvintesenciju onog što je iznedrio vinski podrum negotinskog pesnika. Ne upotrebljavam slučajno ove metafore, budući da je motiv vina jedan od presudnih za razumevanje “Rekreacije pre pakla”, navodi u recenziji ovog pesničkog dela Jelena Đ. Marićević Balać.

Skaluševićeva treća zbirka objavljena je u ediciji “Vrtlog” Društva za afirmaciju kulture “Presing” iz Mladenovca. Po rečima izdavača “civilizacijsko unazađivanje ili pad u ovoj zbirci određen je i socijalnim, društvenim i političkim naznakama, koje nisu banalno eksplicirane, već vrlo suptilno posredovane”.

“Ovakva pesnikova postavka uokvirena je zavičajnim toposom, budući da grad Negotin i Rajački vinogradi predstavljaju semantičke ključeve, kojima nam se sugeriše kako na Istoku ipak ne možemo potražiti Raj, već je “Raj(ac)” napušten”, beleži u pogovoru izdanja, Jelena Đ. Marićević Balać.

Saša Skalušević, urednik časopisa za književnost, umetnost i kulturu “Buktinja”, do sada se oglasio i zbirkama “Mitovi i senke” (2014) i “Plastična Aleksandrija” (2019), a zastupljen je u više pesničkih antologija i zbornika, a jedan je od osnivača Krajinskog književnog kluba.