Naslovna Kultura Negotinski Muzej Krajine proteklih dana bio domaćin najvećeg arheološkog skupa u Srbiji

Negotinski Muzej Krajine proteklih dana bio domaćin najvećeg arheološkog skupa u Srbiji

352
0

U Negotinu je od 30. maja do 1. juna održana 42. skupština i godišnji skup Srpskog arheološkog društva koji je okupio 120 arheologa iz 11 zemalja.

Brojne kulture koje su živele na ovim prostorima ostavile su iza sebe bogato kulturno- istorijsko nasleđe, oličeno u brojnim eksponatima koji se čuvaju u Muzeju Krajine, a pronađeno na lokalitetima čija prošlost još uvek budi interesovanje nauke.

Verovatno je zato i Srpsko arheološko društvo protekla tri dana u Negotinu organizovalo svoj godišnji skup na kojem su u Biblioteci Visokoškolske jedinice Negotin, vranjskog Pedagoškog fakulteta, kao i u prostorijama Umetničke škole “Stevan Mokranjac” prezentovali predložene tematske sadržaje u okviru sekcija za paleolit i mezolit, praistorijsku, klasičnu, srednjovekovnu, slovensku arheologiju, kao i sekcija za bioarheologiju i za arheometriju, arheotehnologiju i eksperimentalnu arheologiju.

Skup je okupio 120 stručnjaka iz 11 zemalja sveta

“Naš muzej je svakako jedan od arheološki najbogatijih muzeja u Srbiji, 85 godina imamo arheološku zbirku, sa njome smo i osnovali muzej, a 67 godina imamo arheologiju, još od kada je 1952. godine u muzej došao prvi školovani arheolog. Neki od najvećih lokaliteta su upravo na teritoriji koju mi pokrivamo, u opštinama Negotin i Kladovo. To su, pre svih, lokaliteti iz perioda rimskog limesa: Pontes, Egeta, Mora Vagej, ali i Carska palata na “Vrelu” kod Šarkamena, kasnoantički rezidencijalno memorijalni kompleks Maksimina Daje”, kaže muzejski savetnik arheolog Gordan Janjić iz Muzeja Krajine u Negotin.

Godišnjem skupu Srpskog arheološkog društva u Negotinu prisustvovalo je 120 arheologa iz 11 zemalja, među kojima iz SAD, Nemačke, Poljske, Bugarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Grčke…

Gordan Janjić, muzejski savetnik arheolog Muzeja Krajine u Negotinu

Između ostalih, na ovom skupu, muzejski savetnik arheolog Gordan Janjić govorio je o arheologiji Muzeja Krajine, a zajedno sa Pericom Špeharom predstavio je i rezultate  istraživanja lokaliteta „Egeta“ u Brzoj Palanci u poslednje dve godine. Arhitekta Igor Bjelić govorio je o projektovanju i načinu zidanja utvrđenog rezidencijalnog kompleksa na lokalitetu „Vrelo“ Šarkamen.

„Srpsko arheološko društvo je najstarije u Srbiji. U poslednjoj deceniji smo postali reprezentativni i proširili smo delovanje. Naši članovi su iz zaštite, muzeja, zavoda, fakulteta, inostranstva, a aktivni smo i na preventivnoj zaštiti arheoloških nasleđa“, kaže dr Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva.

Poseta kasnoantičkom lokalitetu „Vrelo“ Šarkamen

Kako je ova skupština bila i izborna, izabrano je novo-staro rukovodstvo, pa će tako dr Adam Crnobrnja i u narednom periodu obavljati funkciju predsednika. Potpredsednik je dr Vojislav Filipović, sekretar Ognjen Mladenović, a članovi Upravnog odbora dr Nataša Miladinović Radmilović, prof. dr Dejan Radičević, Marija Kaličanin i dr Dragana Antonović.

U Sud časti imenovan je muzejski savet arheolog Gordan Janjić iz Muzeja Krajine. Osnovane su i dve nove sekcije; sekcija za arheometriju, arheometalurgiju, eksperimentalnu arheologiju i geoarheologiju i sekcija za zaštitu arheološkog nasleđa.

Skup arheologa iz 11 zemalja sveta, održan uz finansijsku pomoć Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, završen je obilaskom Manastira Bukovo i kasnoantičkog lokaliteta “Vrelo” kod Šarkamena.