Naslovna Društvo Muzeju Krajine i saradnicima 6,51 miliona dinara za projekte kulturnog nasleđa

Muzeju Krajine i saradnicima 6,51 miliona dinara za projekte kulturnog nasleđa

128
0

Ministarstvo kulture i informisnja dodelilo je Muzeju Кrajine i saradnicima 6,51 miliona dinara za realizaciju projekata u oblasti zaštite i digitalizacije kulturnog nasleđa.

I ove godine negotinski Muzej Krajine, sudeći po rešenjima konkursa Ministarstva kulture, realizovaće brojne projekte iz arheologije, etnologije, istorije umetnosti, izdavaštva, investicionih programa i digitalizacije.

Resorno ministarstvo će sa 960.000 dinara sufinansirati izradu projektne dokumentacije za nastavak izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova na delu zapadnog bedema od jugoistočne ugaone kule do severne kule zapadne kapije antičkog utvrđenja na arheološkom nalazištu “Vrelo” Šarkamen.

Projekat će se realizovati u okviru konkursa iz oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja nepokretnim kulturnim nasleđem.

Sa 1,2 miliona dinara podržan je projekat „Vrelo – Šarkamen, arheološka istraživanja, prezentacija i promocija“ čiji je nosilac Arheološki institut, a partner Muzej Krajine.

Nastavak arheoloških iskopavanja lokaliteta „Ćetaće“ kod Radujevca, nadomak ušća Timoka u Dunav, u sastavu Rimskog Limesa ministarstvo će, takođe, sufinansirati sa 1,2 miliona dinara. Nosilac ovog projekta, na kojem je negotinski muzej, takođe partner, je  Balkanološki institutut Srpske akademije nauka i umetnosti.

Oba projekta sufinansiraju se u okviru konkursa u oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, upravljanja i korišćenja arheološkog nasleđa.

U oblasti zaštite i digitalizacije kulturnog nasleđa Muzeju Krajine odobren je projekat „Virtuelna prezentacija Mokranjca, Hajduk Veljkovog naoružanja i arheološkog lokaliteta Vrelo-Šarkamen“ koje će Ministarstvo kulture sufinansirati sa 750.000 dinara.

I ove godine će se raditi na izvođenju stabilnog sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara, ovoga puta u Muzeju Hajduk Veljka, za šta je odobreno milion dinara. Prethodno je to učinjeno u Muzeju Krajine i Mokranjčevoj kući.

U oblasti muzejskog nasleđa biće realizovana još dva projekta. Ministarstvo će sa 400.000 dinara sufinansirati konzervaciju i restauraciju dela Uroša Predića iz Likovne zbirke Muzeja Кrajine, a sa 300.000 dinara projekat „Volim Hajduk Veljka“.

Dodatnih 350.000 dinara Muzeju Кrajine odobreno je za finansiranje poslova teritorijalno nadležnih muzeja u ovoj godini.

I za realizaciju projekta „Pletenje pruća i trmka – ljubav u nasleđe“, koji je odobren u okviru konkursa resornog ministastva iz oblasti zaštite i savremene interpretacije starih tradicionalnih zanata i njihove primene, negotinskom muzeju je odobreno 350.000 dinara.