Naslovna Kultura Muzeju Krajine i saradnicima 12,2 miliona dinara za projekte kulturnog nasleđa

Muzeju Krajine i saradnicima 12,2 miliona dinara za projekte kulturnog nasleđa

175
0

Ministarstvo kulture i informisnja dodelilo je Muzeju Кrajine i saradnicima 12,2 miliona dinara kojim će realizovati arheološka istraživanja, konzervaciju ali i sistem za automatsko otkrivanje i dojavu požara u svojim objektima.

Muzej Krajine će ove godine realizovati projekat konzervatorsko-restauratorskih radova na otkrivenim i arheološki istraženim arhitektonskim sadržajima memorijalno-rezidencijalnog kompleksa Maksimina Daje na lokalitetu “Vrelo” u Šarkamenu.  Radiće se na severnoj kuli zapadne kapije, takozvanoj drugoj kuli u trećem sektoru, sa naležućim bedemom.

Projekat je sa pet miliona dinara podržalo Ministarstvo kulture i informisanja u oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, upravljanja i korišćenja nepokretnog kulturnog nasleđa u 2023. godini.

Sa milion dinara podržan je projekat “Vrelo – Šarkamen, arheološka istraživanja, prezentacija i promocija” koji realizuje Arheološki institut u saradnji sa Muzejom Krajine. Sa milion dinara Ministarstvo će sufinansirati i nastavak arheoloških iskopavanja lokaliteta „Ćetaće“ u Radujevcu, nadomak ušća Timoka u Dunav, koji je u sastavu Rimskog Limesa, a čijim istraživanjima rukovodi Balkanološki institut SANU i takođe Muzej Krajine.

U oblasti arheološkog nasleđa negotinskom Muzeju, Ministarstvo kulture, podržalo je sa 1,2 miliona dinara arheološka iskopavanja lokaliteta “Egeta”.

Ministarstvo kulture i informisanja u okviru oblasti muzejskog nasleđa sa četiri miliona dinara sufinansiraće i važan projekat izvođenja stabilnog sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara kojim će Muzej Кrajine i Mokranjčeva kuća sa svim svojim zbirkama biti dodatno obezbeđeni.