Naslovna Kultura Muzej Krajine realizovao ove godine brojne projekte iz oblasti arheologije

Muzej Krajine realizovao ove godine brojne projekte iz oblasti arheologije

740
0

Ove godine u oblasti arheologije Muzej Krajine realizovao je nekoliko značajnih projekata na lokalitetima “Vrelo” u Šarkamenu, “Egeta” kod Brze Palanke, “Mora Vagei”  u Mihajlovcu i “Glamija” kod Rtkova.

Arheološki lokalitet „Glamija“, Rtkovo; Foto: Zoran Milić

Zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture u visini od 750.000 dinara arheološka ekipa Muzeja Krajine i Arheološkog instituta Beograd završila je nedavno prvu fazu projekta pripreme dokumentacije za konzervatorsko-restauratorske radove na arheološkom nalazištu Glamija u Rtkovu kod Kladova.

“Nakon radova na terenu, koji su obuhvatili arheološke definicije postojećeg stanja, arhitektonsko-geodetska snimanja i na kraju fotogrametrijska snimanja, možemo reći da je prva faza projekta završena. Do kraja godine biće završen i arhitektonski i građevinski projekta kojim ćemo konkurisati za dodelu sredstava za konzervatorsko-restauratorske radove “, kaže mr Gordan Janjić, arheolog-muzejski savetnik Muzeja Krajine u Negotinu, rukovodilac projekta, na kojem su učestvovali i dr Bojan Popović, arhitekta Arheološkog instituta u Beogradu, arheolog Milica Tomić, student arheologije Srećko Živanović, a kao stručni konsultant i Aleksandar Aleksić, arheolog, konzervator-istraživački savetnik iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš.

Gordan Janjić; Foto: Zoran Milić

Ovo antičko utvrđenje kvadratne osnove, zidano od kamena i opeke, dimenzija 18,5 sa 18,5 metara jedno je od utvrđenja duž Rimske vojne granice na Dunavu u Srbiji koji se nalazi na preliminarnoj Listi svetske baštine.

Izgrađeno je u drugoj polovini četvrtog veka na najistaknutijem položaju, što, kažu arheolozi jasno ukazuje na veoma važan odbrambeni značaj u sistemu zaštite Rimskog carstva. Lokalitet je sistemski bio istraživan osamdesetih godina, a pored manjeg utvrđenja arheolozi su otkrili i ostatke većeg iz vremena obnove Limesa u šestom veku.

“Na putu smo da još jedno arheološko nalazište, koje je bilo sastavni deo utvrđene rimske granice na Dunavu, zauzme svoje mesto na Uneskovoj mapi kao deo celine na kojoj Muzej Кrajine intenzivno radi”, kaže mr Gordan Janjić, arheolog-muzejski savetnik Muzeja Krajine u Negotinu, rukovodilac projekta.

Kasnoantičko utvrđenje na lokalitetu „Mora Vagei“ u Mihajlovcu; Foto: Saša Stojkić

Uspešno su u oktobru završeni i konzervatorsko restauratorski radovi na arhitektonskim strukturama kasnoantičkog rimskog utvrđenja iz trećeg i četvrtog veka nove ere na arheološkom lokalitetu „Mora Vagei“ u Mihajlovcu kod Negotina, koje je sa pet miliona dinara finansiralo resorno ministarstvo po projektu Muzeja Кrajine u Negotinu, čiji je rukovodilac, arheolog muzejski savetnik Muzeja Кrajine u Negotinu, Gordan Janjić.

Arheološka istraživanja lokaliteta „Vrelo“ Šarkamen, 2020.

I ovogodišnja kampanja arheoloških istraživanja sprovodila se u okviru projekta “Vrelo  Šarkamen, arheološka istraživanja, prezentacija i promocija”, koju je Ministarstvo kulture i informisanja sufinansiralo sa 800.000 dinara.

Na ovom memorijalno-rezidencijalnom kompleksu, na južnoj kuli zapadne kapije uspešno je ove godine odrađena i kampanja restauratorsko-konzervatorskih radova, koje su loše vremenske prilike prekinule prošlog decembra.

Ovogodišnja istraživačka kampanja na arheološkom nalazištu „Egeta“ kod Brze Palanke; Foto: Muzej Krajine

Dr Perica Špehar, vanredni profesor odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Gordan Janjić, muzejski savetnik Muzeja Krajine u Negotinu ove jeseni nastavili su istraživanja na lokalitetu “Egeta” kod Brze Palanke, koji je u postupku pripreme za Uneskovu listu svetske prirodne i kulturne baštine u okviru projekta “Granice rimskog carstva”.

“Sva je poenta ovako dobre realizacije projekta objedinjavanje više institucija sa različitim dimenzijama poslova, u ovom slučaju Arheološkog instituta, Zavoda za zaštitu spomenika kulture i Muzeja Krajine u Negotinu. Upravo ta simbioza daje ovaj rezultat i daje razumevanje Ministarstva kulture koje nama svake godine ispostavlja određenu sumu po projektima sa kojima apliciramo”, kaže arheolog-muzejski savetnik Gordan Janjić.