Naslovna Kultura Ministarstvo kulture raspisalo konkurs za projekte iz oblasti kulturnog nasleđa

Ministarstvo kulture raspisalo konkurs za projekte iz oblasti kulturnog nasleđa

425
0

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji za 2021. godinu.

Arheološki lokalitet „Vrelo“ Šarkamen

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture.

Mogu da konkurišu i drugi subjekti u kulturi u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnih dobara i bibliotečko-informacione delatnosti,  o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Konkurs se odnosi na projekte iz oblasti nepokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, muzejskog nasleđa, arhivske građe, na staru i retku bibliotečku građu, kao i na bibliotečko-informacione delatnosti.

Najmanji iznos koji će se sufinansirati po projektu, u zavisnosti od oblasti i obima radova je 200.000 do 2,5 miliona dinara, koliko je predviđeno za izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu 4. februara.