Naslovna Krajinske vinjete Ministarstvo kulture negotinskom muzeju i saradnicima odobrilo 5,85 miliona dinara za arheologiju

Ministarstvo kulture negotinskom muzeju i saradnicima odobrilo 5,85 miliona dinara za arheologiju

437
0

Zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i informisanja ove godine u oblasti arheološkog i nepokretnog nasleđa na teritoriji opština Negotin i Kladovo realizovaće se pet projekata.

Gordan Janjić na arheološkom lokalitetu Mora Vagei

Ministarstvo za kulturu i informisanje odobrilo je Muzeju Krajine, ali i njegovim saradnicima Arheološkom institutu, Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu Balkanološkom institutu i Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Nišu ukupno 5,85 miliona dinara.

Tih pet projekata realizovaće se na teritoriji koju pokriva negotinski muzej u Šarkamenu, Prahovu, Mihajlovcu i Radujevcu u opštini Negotin,  kao i Brzoj Palanci u opštini Kladovo.

Najviše sredstava, 2,5 miliona dinara odobreno je Zavodu za zaštitu spomenika Niš za projekat konzervatorsko-restauratorskih radova na arhitektonskim strukturama kasnoantičkog utvrđenja na arheološkom lokalitetu Mora Vagei u Mihajlovcu.

Reč je o projektu nad kojim nadzor vrše arhitekta Goran Radosavljević i arheolog i viši muzejski savetnika Muzeja Krajine Gordan Janjić.

Istraživačka kampanja na arheološkom nalazištu „Egeta“ kod Brze Palanke, 2020.

“Uvek je bila dobra saradnja i kombinacija između više institucija i to je bilo prepoznato kod ministarstva u tom smislu da mi sarađujemo sa Arheološkim institutom, sa Filozofskim fakultetom, odeljenjem za arheologiju, sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Nišu i sad prvi put i sa Balkanološkim institutom. Tako dobro organizovan posao, sa učešćem svih ovih institucija i Muzeja Krajine donosi rezultate i mi svake godine prođemo sa priličnim brojem projekata i ovde se sliju značajna sredstva za arheološka istraživanja, zaštitu kulturnih dobara“, ističe Gordan Janjić.

Ove godine po prvi put radiće se sondažno iskopavanje lokaliteta Ćetaće u Radujevcu. Ovo utvrđenje koje je u sastavu Rimskog limesa nedovoljno je obrađeno sada već daleke 1957. godine, pa će ova istraživanja dodatno rasvetliti antičku prošlost na ovim prostorima.

Rukovodioci projekta su  dr Vladimir Petrović i Gordan Janjić. Balkanološkom institutu SANU je za početak dugoročnijih istraživanja lokaliteta Ćetaće odobreno 950.000 dinara.

Restauratorsko-konzervatorski radovi na „Vrelu“, 2020.

Za projekat konzervatorsko-restauratorskih radova na arhitektonskim strukturama kasnoantičkog utvrđenja na arheološkom lokalitetu Mora Vagei u Mihajlovcu Zavodu za zaštitu spomenika Niš odobreno je 2,5 miliona dinara. Reč je o drugoj fazi konzervatorskih radova na ovom lokalitetu.

Arheolozi dr Perica Špehar i Gordan Janjić nastaviće arheološka istraživanja “Egete” kod Brze Palanke, trećeg lokaliteta na potesu Limesa. Biće nastavljena istraživanja jugoistočne kule na ovom lokalitetu koje pored antičkih, ima i slojeve iz srednjeg veka. Za arheološka iskopavanja lokaliteta Egeta odobreno je 900.000 dinara.

“Ćetaće – Radujevac, Mora Vagei – Mihajlovac u opština Negotin kao i Egeta – Brza Palanka i i Glamija – Rtkovo u opštini Kladovo omogućiće da se na pravi način predstavi rimska utvrđena granica – Limes na desnoj obali Dunava, od Kladova do ušća Timoka u Dunav”, dodaje Janjić.

Po prvi put radiće se zaštitna arheološka iskopavanja Akvesa u Prahovu za koje je ministarstvo odobrilo 700.000 dinara.

“Moram da kažem dobili smo tri puta manje nego što smo tražili, ali nam je od strane lokalne samouprave za ovaj projekat obećano sufinansiranje da bismo mogli da uradimo više u Prahovu. Ovaj projekat radimo u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša i sa mnom će raditi mr Aleksandar Aleksić”, istiće Janjić.

Arheološka istraživanja lokaliteta „Vrelo“ Šarkamen, 2020.

U oblasti arheološkog nasleđa resorno ministarstvo odobrilo je Arheološkom institutu u Beogradu 800.000 dinara za arheološka istraživanja, prezentaciju i promociju Vrela-Šarkamen. Ove sezone neće biti iskopavanja, već se se raditi na Lidar snimanju, lasersko altimertijskom sistemu kojim će se precizno definisati “Vrelo” Šarkamen.

“Moramo da sagledamo šta to sve postoji na terenu što zbog šume i terena ne možemo da vidimo. Lidar će nam opsežnim snimanjem dati dobrim delom ono što se nalazi ispod zemlje i uputiti nas gde bi bilo najefektnije da mi radimo u narednom periodu”, ističe Janjić.

Na ovom lokalitetu ove godine neće biti ni konzervatorskih radova koji se kontinuirano sprovode već tri godine, s obzirom da za taj projekat resorno ministarstvo nije odobrilo sredstva.