Naslovna Društvo Merenje buke u Negotinu: Monitoring dvaput godišnje

Merenje buke u Negotinu: Monitoring dvaput godišnje

545
0

Buka u životnoj sredini prepoznaje se kao jedan od vodećih ekoloških problema današnjice. Na teritoriji opštine Negotin meri se dva puta godišnje.

Panorama Negotina; Foto: Dragan Veljković

Merenja buke se najčešće obavljaju za potrebe praćenja uticaja buke na životnu sredinu koju emituju ugostiteljski objekti, industrijska postrojenja, saobraćaj, građevinske mašine, vozila na otvorenom, a u zatvorenom prostoru kućni aparati, uređaji za muzičku reprodukciju, ventilacioni i sistemi za rashlađivanje i drugo.

Primedbe građana se uglavnom odnose na glasnu muziku, a neretko se žale i na građevinske i radove u stanovima, na automobile i sirene na ulicama, ali i na druge izvore buke.

Na teritoriji opštine Negotin merenje nivoa buke u životnoj sredini obavlja dva puta godišnje, zimi i leti, Zavod za javno zdravlje „Timok“ u Zaječaru.

Buka se u Negotinu meri na šest mernih mesta i to na Bukovskom putu u Naselju „Veljko Vlahović“, kod negotinskog Zdravstvenog centra na raskrsnici Badnjevskog puta i Zelene pijace,  na gradskom šetalištu na Trgu Stevana Mokranjca, na Vašarištu u Timočkoj ulici i u naseljima Radujevački i Miloševski put.

Buka se merila 22. i 23. decembra prošle godine, kao i 23. i 24. juna. U izveštaju Zavoda za javno zdravlje „Timok“  navodi se da izmerena vrednost nivoa buke ne prelazi graničnu vrednost propisanu Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini.

Granična vrednost je 55 debibela tokom noći, odnosno 65 dB tokom dana i večeri. Izmerene vrednosti, na osnovu ovog izveštaja, pokazuju da je nivo buke bio viši u junskim, nego u decembarskim danima kada su merenja obavljena.

Na Bukovskom putu tokom juna nivo buke iznosio je od 51,7 do 61,9 decibela, kod Zdravstvenog centra od 50,9 do 62,7, na šetalištu od 52,6 do 57 decibela, na vašarištu od 50,4 do 56,2, na Miloševskom putu od 52,9 do 61,5, a na Radujevačkom od 53,8 do 60 decibela.

Jedino prekoračenje granične vrednosti zabeleženo je 23. i 24. juna na Radujevačkom putu tokom noći i iznosilo je 55,9 dB.

Prema Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini svako ko emituje bilo koju vrstu buke dužan je, da u skladu sa Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, prati njen uticaj na životnu sredinu, da indikatori buke ne prekorače granične vrednosti.

Svako ko smatra da je izložen buci koja prelazi dozvoljene vrednost može da emiteru buke ukaže na uznemiravanje ili da se obrati nadležnom inspektoru za zaštitu životne sredine ukoliko je izvor buke u spoljašnjoj sredini, ili komunalnom inspektoru ukoliko je izvor buke u zatvorenom prostoru.