Naslovna Društvo Međunarodni praznik rada – Prvi maj 

Međunarodni praznik rada – Prvi maj 

241
0

Fondacija Centar za demokratiju svim radnicama i radnicima, svim građankama i građanima Srbije, sindikatima, Međunarodnoj organizaciji rada i svima koji se bore za radnička prava, čestita 1. maj, Međunarodni praznik rada!  

Nažalost, i ovaj praznik rada veliki broj zaposlenih dočekuje u atmosferi nesigurnog zaposlenja, rizika od siromaštva, minimalne zarade koja nije dovoljna za minimalnu potrošačku korpu, nedovoljne zaštite radnih prava i bezbednosti i zdravlja na radu, neuređenosti novih oblika rada, neefikasnosti radnih sporova, a posebno su ugrožene osetljive grupe na tržištu rada.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, u četvrtom kvartalu 2021. godine 503.300 radnika je privremeno zaposleno. Među registrovano zaposlenima u februaru 2022. njih 60.000 je angažovano van radnog odnosa što znači da ne ostvaruju niz individualnih prava (pravo na minimalnu zaradu, pravo na ograničeno radno vreme, pravo na odmor, pravo na plaćeno bolovanje) niti kolektivna prava (članstvo u sindikatu).

U januaru 2022. godine minimalna zarada je iznosila 33.805 dinara, minimalna potrošačka korpa 41.758 dinara, a prosečna 80.891 dinar.

“Umesto sve veće fragmentacije radnog zakonodavstva, Srbiji je potreban kvalitetan normativno-pravni okvir u oblasti radnih prava, pre svega donošenje novog Zakona o radu koji će biti u skladu sa standardima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, a rad radnih grupa na pripremi nacrta zakona treba učiniti transparentnijim, uz uključivanje socijalnih partnera i nevladinih organizacija.  Fondacija Centar za demokratiju će nastaviti da se zalaže za efikasniju zaštitu radnih prava, unapređenje pravnog okvira u oblasti rada, za što brže otvaranje pregovora o Poglavlju 19 u procesu evropskih integracija. Pratićemo primenu propisa i rad institucija nadležnih za zaštitu radnih prava i zajedno sa sindikatima i nevladinim organizacijama nastaviti promociju radnih prava i dostojanstvenog rada”, navode u Fondaciji Centar za demokratiju.