Naslovna Društvo Manje papirologije za upis u prvi razred

Manje papirologije za upis u prvi razred

327
0

Zahvaljujući novom softveru, koji će u osnovnim školama biti u funkciji od marta, pojednostavljen je upis đaka prvaka.

Učenici prvog razreda OŠ „Vuk Karadžić“ sa učiteljicom Draganom Aleksić

Zahvaljujući zajedničkom projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva unutrašnjih poslova i Kancelarije za informacione tehnologije i e-Upravu, roditelji budućih prvaka lakše će ovog proleća upisati buduće školarce u prvi razred.

Početkom marta u sve osnovne škole stiže novi softver koji će omogućiti da škole same pribave Izvod iz matične knjhige rođenih i dokaz o prebivalištu za svakog budućeg prvaka. Roditelji  će biti u obavezi da školama dostave samo dokaz o zdravstvenom stanju deteta i Uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu.

Povezivanjem es-dnevnika  sa matičnim knjigama i prebivalištem, škole će  imati podatke koji su sadržani u tim dokumentima.

Za roditelje i staratelje je i dalje ostavljena mogućnost da, ako to žele, pomenuta dokumenta dostave školi u papirnoj verziji.

Kako je najavljeno, po uzoru na ovaj sistem u osnovnim školama koji će biti u primeni od marta, olakšica će biti uvedene u junu  i za buduće srednjoškolce.