Naslovna Društvo Konkurs za stipendije otvoren do 20. februara: Evo šta je potrebno da...

Konkurs za stipendije otvoren do 20. februara: Evo šta je potrebno da konkurišete

626
0

Komisija za stipendiranje studenata i učenika srednjih škola opštine Negotin raspisala je konkurs za dodelu 36 stipendija za školsku 2018/2019. godinu, od kojih 12 za studente i 22 za učenike srednjih škola.

Foto: Igor Mitrović

Konkurs je otvoren do 20. februara, a predviđen je za 12 studenata, od kojih su dve namenjene posebno talentovanima sa prosečnom ocenom iznad devet, koji imaju najmanje 120 ESPB poena, osam je rezervisano za deficitarna zanimanja za buduće nastavnike matematike, nemačkog jezika, hemije, istorije, fizike, za diplomiranog informatičara, pedagoga i socijalnog radnika, a četiri su namenjene nastavnicima muzike, smer: solo pevanje, harmonika, truba, gitara, klavir, dirigovanje i etnomuzikologija.

Program stipendiranja obuhvata i učenike srednjih škola opštine Negotin za koje su planirane 22 stipendije.

Kod studenata se boduje efikasnost studiranja, uspeh u prethodnom školovanju, a poeni se dobijaju i za deficitarnost zanimanja, kao i na osnovu prosečnih primanja po članu domaćinstva u periodu januar-jun tekuće godine.

Srednjoškolcima se takođe boduje uspeh, prosečni prihodi u porodici, ali i nagrade na republičkom i međunarodnom nivou.

Uz prijavu na konkurs studenti prilažu:

 • overenu izjavu o članovima domaćinstva u kojoj student živi;
 • uverenje o prebivalištu izdato u MUP-u  Republike Srbije ili štampane podatke sa elektronske lične karte (da imaju prebivalište na teritoriji opštine Negotin najmanje godinu dana);
 • uverenje o redovnom upisu semestra, prosečnoj oceni postignutoj u prethodnim godinama studija i o broju osvojenih ESPB poena;
 • dokazi o prosečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar-jun 2018. godine (primanja iz radnog odnosa, odnosno o neto zaradi, primanja po osnovu penzijskog, socijalnog i invalidskog osiguranja, prihodi od zanatske ili samostalne delatnosti, katastarski prihodi, za nezaposlena lica dostavlja se dokaz o nezaposlenosti, a  lica koja su na redovnim studijama, školovanju , dostavljaju se odgovarajući dokazi nadležnog organa ).

Uz prijavu na konkurs učenici prilažu:

 • overenu izjavu o članovima domaćinstva u kojoj učenik živi;
 • uverenje o prebivalištu izdato u MUP-u Republike Srbije ili štampane podatke sa elekronske lične karte (da imaju prebivalište na teritoriji opštine Negotin najmanje godinu dana);
 • uverenje o redovnom upisu školske godine i prosečnoj oceni postignutoj u prethodnoj godini školovanja srednjeg obrazovanja;
 • za učenike sa postignutim rezultatima za osvojeno prvo, drugo ili treće mesto na republičkim takmičenjima, međunarodnim takmičenjima, ili smotrama koja se nalaze u Кalendaru takmičenja srednjih škola Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz prethodne godine školovanja, prilaže se dokaz od škole ili organizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu;
 • dokazi o prosečnom prihodu po članu porodice učenika za period januar-jun 2018.

Studenti i srednjoškolci iz osetljivih društvenih grupa osim navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi:

 1. studenti i učenici bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulog roditelja;
 2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
 3. iz romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Кancelarije za inkluziju roma;
 4. osobe sa invaliditetom i osobe sa hroničnim bolestima – mišljenje Interresorne komisije ili potvrdu udruženja invalida;
 5. osobe čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Кosova i Metohije i na teritoriji republike bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodicama kidnapovanih i nestalih lica;
 6. izbeglice i raseljena lica – potvrdu da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima/pribavlja se u Кomesarijatu za izbeglicei migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine prebivališta;
 7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a;

Zahtev za dodelu stipendija za školsku 2018/2019. godinu sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u kancelariji broj 68 Odeljenja za  društvene delatnosti, privredu i razvoj Opštinske uprave opštine Negotin.

Inače, sve stipendije će biti isplaćene u deset mesečnih rata, a iznos se utvrđuje u zavisnosti od raspoloživih sredstava u opštinskom budžetu i broja koristnika stipendije.