Naslovna Društvo Konkurs za prijem studenata, budućih učitelja otvoren od 22. juna

Konkurs za prijem studenata, budućih učitelja otvoren od 22. juna

288
0

Pedagoški fakultet u Vranju, Visokoškolska jedinica u  Negotinu ove godine upisuje 45 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija.

Studijski program za obrazovanje učitelja na Visokoškolskoj jedinici u Negotinu Pedagoškog fakuleta u Vranju moći će da pohađa, nakon položenog prijemnog ispita, 20 studenata čije se školovanje finansira iz budžeta i 25 samofinansirajućih studenata.

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija mogu da se upi[u kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Prijavljivanje kandidata je od 22. do 27. juna.

Kandidati prilikom upisa prilažu diplomu o položenom maturskom ispitu, svedočanstva  sva četiri razreda završene srednje škole  i ličnu kartu.

Prijemni ispiti za buduće učitelje, koji će se školovati u Negotinu, biće organizovan 3. jula, a podrazumeva proveru govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti, kao i polaganje testa iz srpskog jezika i književnosti.

Visina školarine za samofinasirajuće studente iznosi 60.000 dinara.