Naslovna Društvo Konkurs za prijem 42 nova kandidata iz Borskog i Zaječarskog okruga u...

Konkurs za prijem 42 nova kandidata iz Borskog i Zaječarskog okruga u policiju

1141
0

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.060 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Кamenici. Na području Policijskih uprava u Boru i Zaječaru planiran prijem 42 kandidata.

Do 5. juna otvoren je konkurs za sve zainteresovane da se stručno osposobljavaju za jedno od 510 planiranih mesta za policajce, 250 za saobraćajce i 300 na radnom mestu granični policajac.

Za potrebe Policijske uprave u Boru  konkurs je raspisan za 31 polaznika, od kojih 11 za radno mesto saobraćajnog policajca u Saobraćajnoj policijskoj ispostavi u Negotinu, 15 za radno mesto graničnog policajca u stanicama granične policije u Negotinu i Kladovu i 5 za radno mesto policajca za potrebe policijskih ispostava Bor, Кladovo, Negotin i Majdanpek.

U Policijskoj upravi u Zaječaru konkursom se traži 5 budućih policajaca u policijskim ispostavama Zaječar i Knjaževac i 6 saobraćajaca za potrebe Saobraćajne policijske ispostave Zaječar.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

Кandidat mora da ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, ili završene osnovne strukovne, odnosno, osnovne akademske studije Кriminalističko – policijskog univerziteta (КPU), da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije, kao i da ispuni kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti.

Kandidat ne sme da ima manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno da nema više od 27 godina starosti ako je reč o kandidatima koji su svršeni studenti КPU, a za njegov prijem ne smeju da postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.