Naslovna Društvo Konkurs za nove policajce: Za područje Policijske uprave u Boru mesta za...

Konkurs za nove policajce: Za područje Policijske uprave u Boru mesta za 29 kandidata, za PU Zaječar 18

1068
0

Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je raspisalo konkurs za upis 780 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji.

Od 780 polaznika Centra za policijsku obuku, 230 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 220 saobraćajni policajac i 330 na radnom mestu granični policajac.

Od ovog broja 29 je za potrebe Policijske uprave u Boru, a 18 Policijske uprave u Zaječaru. Predviđen je prijem sedam polaznika za radno mesto policajca, 10 za radno mesto saobraćajnog i 12 za radno mesto graničnog policajca za područje Policijske upravu u Boru, dok je za potrebe policijskih stanica i ispistvava Policijske uprave u Zaječaru konkurs otvoren za četiri policajca, šest saobraćajnih i osam graničkih policajaca.

Svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove za upis, mogu da se prijave do 7. juna ove godine.

Кandidati za polaznike imaju mogućnost da se prilikom prijave na konkurs izjasne za koje radno mesto žele da prođu stručno osposobljavanje.

Konkursom je predviđeno da pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

Кandidat mora da ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, ili završene osnovne strukovne, odnosno, osnovne akademske studije Кriminalističko – policijskog univerziteta (КPU), da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, kao i da ispuni kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti.

Kandidat ne sme da ima manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno da nema više od 27 godina starosti ako je reč o kandidatima koji su svršeni studenti КPU, a za njegov prijem ne smeju da postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji.

Prijave se podnose policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.