Naslovna Društvo Kakav vazduh udišu Negotinci?

Kakav vazduh udišu Negotinci?

1146
0

Sudeći po izveštaju o monitoringu kvaliteta vazduha u letnjem i zimskom periodu u sezoni 2019/2020.  „kvalitet vazduha u opštini Negotin je na zadovoljavajućem nivou“.

Na osnovu dobijenih rezultata i mišljenja Zavoda za javno zdravlje „Timok“ iz Zaječara, kako navode na opštinskom sajtu, Odeljenje za urbanizam, građevinastvo i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Negotin, objavilo je izveštaj o monitoringu kvaliteta vazduha u letnjem i zimskom periodu 2019/2020. U izveštaju se navodi da je kvalitet vazduha na zadovoljavajućem nivou.

U Negotinu se, doduše, ne sprovode kontinuirana svakodnevna merenja, već periodična i to samo u gradskoj sredini, ne i selima, pa se tako o eventualnom zagađenju ne može pouzdano ni govoriti.

Zavod za javno zdravlje „Timok“ u Zaječaru uzorkovao je sumpor-dioksid u periodu od 28. maja do 25. juna,  a ovu supstancu i čađ i u periodu od 21. novembra do 19. decembra.

Azot-dioksid je uzorkovan od 2. do 30. jula i od 19. decembra do 16. januara ove godine.

Uzorci sumpor-dioksida, čađi i azot-dioksida mereni su na mernom mestu u ulici JNA broj 10, na adresi nekadašnjeg Eko-fonda, odnosno službe za zaštitu životne sredine.

Na istom mestu obavljeno je i uzorkovanje taložnih materija iz vazduha od 10. septembra do 8. oktobra 2019, dok je uzorkovanje suspendovanih čestica mereno 12. i 13. septembra 2019. u ulici Save Dragojevića broj 23.

U izveštaju koji je dostupan javnosti se, međutim, ne navode i pojedinačne vrednosti obavljenih merenja za zagađujuće materije čija su merenja koncentracija propisana Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, ali se navodi da su „ispitani uzorci usaglašeni sa propisanim vrednostima“.