Naslovna Društvo Javnobeležnička komora pozvala notare da pružaju besplatnu pravnu pomoć

Javnobeležnička komora pozvala notare da pružaju besplatnu pravnu pomoć

300
0

Javnobeležnička komora Srbije (JKS) pozvala je javne beležnike da se upišu u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i podrške.

pixabay.com

Kako bi ugroženim kategorijama stanovnika mogli da pruže besplatnu pravnu podršku, Javnobeležnička komora je pozvala svojih 198 javnih beležnika da se upišu u registar, jer samo oni koji su upisani mogu da pružaju besplatnu pravnu podršku.

“Upisom u Registar koji vodi Ministarstvo pravde, beležnici će moći da doprinesu povećanju pravne sigurnosti, naročito za socijalno ugrožene kategorije stanovništva”, podsećaju u Javnobeležničkoj komori Srbije.

Pružaoci besplatne pravne pomoći, koja se sastoji od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane, su advokati, službe pravne pomoći u jedinicima lokalne samouprave u u skladu sa ovlašćenjima lica koje radi u službi besplatne pravne pomoći, prema procesnim zakonima, udruženja, javni beležnici, posrednici i pravni fakulteti.

Inače, Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i podrške je javni dokument, koji vodi u elektronskoj formi vodi Ministarstvo pravde i koji je u svakom trenutku dostupan građanima.

Na spisku pružilaca besplatne pravne pomoći nalazi se i veliki broj negotinskih advokata.