Naslovna Društvo Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu

Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu

757
0

U cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja, predviđenih Programom rada za 2019. godinu, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je nedavno javne pozive i konkurse za tekuću godinu.

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) objavila je 12 javnih poziva namenjenih nezaposlenima, ali i poslodavcima.

Konkurs za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom otvoren je do 29. marta.

Objavljen je javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje, otvoren do 22. aprila, a koji predviđa subvenciju u iznosu od  200.000 dinara, odnosno 220.000 u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000 za nezaposlene osobe sa invaliditetom, a do istog datuma otvoren je i konkurs za nezaposlene romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje

NSZ je objavila i javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih osoba iz kategorije teže zapošljivih kao što su mladi do 30 godina bez kvalifikacija, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim ili starateljskim porodicama, stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici socijalne pomoći, ali i dugoročno nezaposleni i žrtve porodičnog nasilja. Ovaj konkurs je otvoren do 29. novembra.

Do istog datuma otvoreni su i konkursi za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, za mlade pripravnike sa visokim obrazovanjem, za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca, za program sticanja praktičnih znanja, kao i konkurs za realizaciju programa stručne prakse.

Konkursi za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima i za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva otvoreni su do 31. decembra.

Svi konkursi su dostupni na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, a potrebne informacije se mogu dobiti i besplatnim pozivom iz fiksne telefonije Pozivnom centru NSZ 0800/300-301.