Naslovna Društvo Izmene Pravilnika o radu u “Pčelici” van snage: Jubilarne nagrade bez konsultacija?

Izmene Pravilnika o radu u “Pčelici” van snage: Jubilarne nagrade bez konsultacija?

789
0

Upravni odbor Predškolske ustanove „Pčelica“ stavio je van snage nedavno usvojene izmene i dopune Pravilnika o radu. Sindikat ove ustanove tvrdi da je ovom odlukom radnicima onemogućeno ostvarivanje prava na jubilarne nagrade, a lokalna sa da o izmenama Pravilnika nisu konsultovali osnivača.

Pravilnik o radu Predškolske ustanove „Pčelica“, njegove izmene i dopune, nakon što je usvojen na jednoj od prethodnih sednica Upravnog odbora, na poslednjem zasedanju stavljen je van snage. Poverenica Sindikata „Samostalnost“ u ovoj ustanovi, Slađana Živković, tvrdi da je ovom odlukom radnicima onemogućeno da ostvare neka od svojih prava, ali i ona koja imaju zaposleni u drugim ustanovama.

„Izmene i dopune Pravilnika o radu donešene su pre nekih mesec dana, a urađene su tako što je stupio na snagu Kolektivni ugovor svih predškolskih radnika, pa je trebalo izmeniti i uskladiti sa zakonom pravilnik. Sporno je što smo mi po ugledu na Pojedinačni kolektivni ugovor lokalne samouprave ubacili jubilarnu nagradu za 25 godina rada. Za 25 godina rada oni imaju jubilarnu nagradu, a nama su rekli da ne može zato što nismo ove godine planirali sredstva za tu jubilarnu nagradu. Smatram da rebalans može da se uradi jula ili avgusta, kad god bude bilo i da tih nekih 1,5 miliona dinara može da se nadomesti i smatram da opština može da uplati ta sredstva. Naša ustanova je tražila dopisom da li mogu rebalansom da dodaju, oni nisu dali taj odgovor, samo su nam odgovorili da mi nismo planirali. Znači, nisu bili konkretnii da ne može da se da, nego su samo rekli da mi nismo planirali“, kaže Slađana Živković, poverenik sindikata „Samostalnost“ u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“.

U opštini Negotin, međutim, ističu da je Upravni odbor vrtića usvojio Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu Predškolske ustanove „Pčelica“ ne konsultujući se sa osnivačem, a ovim dokumentom „uvećao iznose na ime jubilarnih nagrada i uveo mogućnost isplate jubilarne nagrade za 25 godina rada a što je u suprotnosti sa njihovim Finansijskim planom na koji je saglasnost dala opština Negotin“.

„Drugim rečima, opštini Negotin nametnuta je obaveza plaćanja ovako uvećanih jubilarnih nagrada, a da prethodno nije tražena saglasnost niti su planirana sredstva za ovu namenu. Takođe navodimo da su ovim izmenama i dopunama Pravilnika o radu predviđene naknade za jubilarne nagrade znatno veće od onih koje su predviđene Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika, pokrajina i JLS, kao i Posebnim kolektivnim ugovorom za Predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd, kao i od jubilarnih nagrada vrtića u okruženju. Takođe je sporno što Sindikat odbija da stupi u pregovore o zaključenju Posebnog kolektivnog ugovora kod poslodavca iz razloga da ne bi zaključio upravo ovaj Kolektivni ugovor već da bi Pravilnikom o radu PU „Pčelica“ koji donosi Upravni odbor nametnuo trećoj strani, u ovom slučaju opštini Negotin  obaveze, a bez da konsultuje osnivača i traži njegovu saglasnost, što je po našem uverenju zloupotreba Zakona o radu od strane reprezentativnog Sindikata ustanove“, navodi u odgovoru na naša pitanja, Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin.

U Sindikatu „Samostalnost“ Predškolske ustanove „Pčelica“ ističu da jubilarnu nagradu za 25 godina rada primaju samo radnici lokalne samouprave, te da ne vide razlog da je ne prime i oni.

„Smatram da to treba da bude javno jer je to lokalna samouprava i da svi građani treba da znaju šta se i kako dobija, kao i u vrtiću i u svim javnim ustanovama. Čak ustanove kulture imaju mnogo povoljnije, mi smo išli na jednu prosečnu platu, jednu i po, dve, a kod ustanova kulture je za 10 godina jedna, za 20 dve, za 30 tri, za 35 tri i po i za 40 četiri plate republičke, tako da u svakom slučaju oni imaju više od nas. Startno je malo povećano po ugledu na njihov Kolektivni ugovor. Smatram da se iz istog budžeta finansiramo i da smatramo da zadovoljan i poštovan vaspitač mnogo više može da pruži od onoga ko je nezadovoljan i ko je degradiran, tako što je neko ko je u kancelariji i ko može da gurne papire ako ne radi pa da završi za mesec dana, mi kad nama nedostaju radnici mesec dana radimo međusmenu što podrazumeva i po 40 deteta u jednoj grupi“, dodaje Živković.

Osnivač ove ustanove, Opština Negotin sa Predškolskom ustanovom „Pčelica“ nema potpisan Kolektivni ugovor. U lokalnoj samoupravi ističu i da Upravni odbor donosi nove i stavlja van snage postojeće Pravilnike u radu, ali da nisu konsultovali osnivača prilikom donošenja izmena Pravilnika o radu.

„Tačno je da je izmenama ovog Pravilnika predviđeno da se zaposlenima u predškolskoj ustanovi isplati jubilarna nagrada za 25 godina rada, kao što predviđa Kolektivni ugovor za zaposlene u organima opštine Negotin, s tim da su njime uvećane jubilarne nagrade u odnosu na jubilarne nagrade koje primaju zaposleni u organima opštine Negotin. Drugim rečima ovim izmenama i dopunama Pravilnika o radu uvećana je i vrednost jubilarne nagrade kao i broj godina za ostvarivanje ovog prava u odnosu na Pravilnik o radu koji je bio na snazi do donošenja ovih izmena. Na sam Pravilnik o radu Predškolske ustanove nije propisano davanje saglasnosti od strane osnivača, ali to ne znači da neko može nametati nekom drugom obaveze bez njegove saglasnosti. Baš iz ovih razloga stiče se utisak da Sindikat zaposlenih u PU „Pčelica“ ne želi da pristupi pregovorima u zaključenju Kolektivnog ugovora kod poslodavca, već na perfidan način, zaobilazeći duh zakona hoće da opštini nametne obaveze  bez  da joj ostavi mogućnost da se o ovom Pravilniku izjasni“, dodaje se u pisanom odgovoru našoj redakciji.