Naslovna Društvo Istraživanje programa Swiss PRO: Ostvaren napredak u uvođenju eUprave

Istraživanje programa Swiss PRO: Ostvaren napredak u uvođenju eUprave

207
0

U čak 90% jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji, matične knjige su prebačene u elektronski format i prebačene na Centralnu servisnu magistralu organa (CSM), dok će u narednom periodu veliki broj JLS raditi na unapređenju pružanja eUsluga građanima.

Istraživanje, koje je Swiss PRO posredstvom Development Consulting Group (DCG) iz Beograda sprovela od prošlog avgusta do decembra, pokazalo je veliku neujednačenost u nivoima i kvalitetu uvođenja i primene eUprave, kao i u pružanju eUsluga, između različitih delova zemlje.

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 60 lokalnih samouprava a posmatrala su se tri skupa indikatora koji se odnose na pružanje elektronskih usluga, kapacitet i spremnost JLS za realizaciju eUsluga, informatičku pismenost, percepciju i zadovoljstvo korisnika i korisnica uslugama eUprave.

Ako se posmatraju regioni, najrazvijenija eUprava je u Vojvodini, sledi region Šumadije i Zapadne Srbije, dok je region Jugoistočne Srbije region sa nižim stepenom razvijenosti eUprave u poređenju sa prethodna dva.

Najbolje ocenjena je jedinica lokalne samouprave Zrenjanin sa skoro 68% ispunjenih indikatora. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije najbolji rezultat ostvario je Grad Novi Pazar, sa približno 60% saglasnosti sa zadatim indikatorima, za par procenata više od Knjaževca, najbolje rangirane lokalne samouprave u regionu Jugoistočne Srbije  (56,9%).

“Prostor za unapređenje postoji u oblasti dostupnosti eUsluga na portalu eUprava, jer samo su 24 od 60 JLS (40%) postavile usluge na portalu eUprava, ali samo mali broj od njih zaista i nudi eUsluge. Gradovi i opštine Loznica, Zrenjanin, Novi Pazar i Vrnjačka Banja, s druge strane, nude veliki broj potpuno sprovodivih eUsluga, kao što su, između ostalog: usluge matične službe, izdavanje ličnih dokumenata, podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i drugih dokumenata, uvid u stanje poreskog računa, prijava komunalnog problema, upis dece u vrtić, e-Beba i druge“, navodi se u saopštenju programa Swiss PRO.

Istraživanje je pokazalo i da 51,7% jedinica lokalne samouprave ima zastarele internet prezentacije koje ne odgovaraju standardima, sa lošom strukturom i dizajnom.

Program će rezultate i nalaze istraživanja koristiti za pripremu javnog poziva za podršku JLS u jačanju kapaciteta za unapređenje eUprave, a koji će biti raspisan već ovog jula.

„Program Swiss PRO će podržati do 40 JLS za unapređenje tehničke i tehnološke osnove za unapređenje eUprave i pružanje eUsluga građanima, kroz dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme i pružanje tehničke podrške za razvoj i uspostavljanje interne funkcionalne upravljačke strukture. Javni poziv biće namenjen gradovima i opštinama iz područja delovanja programa koji obuhvata dva regiona Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije“, navodi se u saoštenju programa Swiss PRO.