Naslovna Društvo ISTRAŽIVANJE: Borani žele biciklističke staze, zone 30 i zone usporenog saobraćaja

ISTRAŽIVANJE: Borani žele biciklističke staze, zone 30 i zone usporenog saobraćaja

279
0

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje „Sigurne staze“ iz Bora je za potrebe projektaStaze urbane mobilnosti na teritoriji grada Borauradilo istraživanje o stanju saobraćajne i urbanističke infrastrukture za ranjive učesnike u saobraćaju na teritoriji grada Bora sa ocenom stanja bezbednosti.

Veliki procenat građana Bora je infrastrukturi za ranjive učesnike u saobraćaju (pešaci, starija lica, osobe sa invaliditetom, biciklisti…) dao loše ocene.

Rezultati Istraživanja pokazuju da se niske ocene infrastrukturne ponude grada Bora, oslikavaju i na pojedinačna naselja u gradu, gde se u značajnom procentu izdvaja ocena kao što je nedovoljna.

Razlog ovako loših ocena stanja bezbednosti saobraćaja u Boru, može biti povezan i sa lošim ocenama građana o tome kakvo je postupanje vozača prema ranjivim učesnicima u saobraćaju (pešaci, biciklisti, deca, osobe sa invaliditetom i slično).

Najveći procenat ispitanika (37%) postupanje vozača ocenjuje dovoljnom ocenom, a potom slede dobra (28%) i nedovoljna (27%).

Praksa širom sveta je pokazala da političke i inženjerske mere usmerene ka povećanju bezbednosti ranjivih učesnika u saobraćaju, doprinose povećanju celokupnog nivoa bezbednosti saobraćaja.

Na narednoj slici može se videti da najveći procenat građana Bora podržava mere (formiranje zona 30, zona usporenog saobraćaja, pešačkih zona i sigurnih staza)   koji imaju za cilj da dovedu do nižih brzina kretanja u gradu, a sve sa ciljem promovisanja aktivnih vidova prevoza.

U celokupnom uzorku, svega tri procenta ispitanika koristi bicikl kao svakodnevni vid prevoza. Razlog ovome može biti i činjenica da u Boru ne postoje biciklističke staze/trake, gde 91 odsto ispitanika smatra da je Boru potrebna biciklistička infrastruktura.

Strategija bezbednosti saobraćaja je važan dokument kojim se omogućava upoznavanje sa stanjem bezbednosti saobraćaja u kojem se trenutno nalazi  oblast, prikaz stanja bezbednosti saobraćaja kome se teži, kao i davanje smernica kojima je moguće najlakše i najbrže dostići željeno stanje. Značajan procenat ispitanika (94%) smatra da je potrebno da grad Bor donese Strategiju bezbednosti saobraćaja.

S druge strane, takođe veliki procenat ispitanika (90%) smatra da je potrebno da grad Bor donese Plan održive urbane mobilnosti.

Sam Plan održive urbane mobilnosti je važna politička mera koja je definisana kao cilj za poboljšanje pristupačnosti gradskim oblastima, koja obezbeđuje visok kvalitet i održivost mobilnosti i prevoza u nekoj oblasti.

Kada je u pitanju oblast na koju je potrebno da se fokusira Strategija za bezbednost saobraćaja, najveći procenat ispitanika navodi decu (26%), osobe sa invaliditetom (18%), a potom slede ranjivi učesnici kao što su pešaci i biciklisti (17% i 13%, respektivno).

Takođe, veliki procenat građana Bora smatra da je potrebno izmeniti Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritoriji grada Bora (80%) i uvesti Katastar saobraćajne signalizacije (74%), dok 81% ispitanika podržava primenu novih tehnologija u strateškom upravljanju urbanom mobilnošću.

Više o rezultatima ovog istraživanja pročitajte na OVOM linku.

Najvažnije činjenice i zaključci proizašli iz ovog istraživanja koje je uradilo Udruženje „Sigurne staze“ bi trebalo da budu smernice za identifikaciju problema i za planiranje drugih detaljnih istraživanja i budućih aktivnosti svih subjekata na teritoriji grada Bora, u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i saobraćajne i urbanističke infrastrukture.


Ovaj projekat Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje „Sigurne staze” iz Bora sa NG Portalom kao medijskim saradnikom realizuje u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje Beogradskа otvorenа školа uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj Istraživanja isključivo je odgovornost organizacije „Sigurne staze“ i ne predstavlja nužno stavove USAID -a, Vlade SAD ili BOŠ-a.