Naslovna Društvo Inicijativa da grad Bor dobije Strategiju za bezbednost saobraćaja

Inicijativa da grad Bor dobije Strategiju za bezbednost saobraćaja

211
0

Udruženje “Sigurne staze” predalo je inicijativu da grad Bor dobije strategiju za bezbednost saobraćaja. Ova inicijativa upućena je gradonačelniku Aleksandru Milikiću, ovdašnjem Savetu za bezbednost, Odeljenju za privredu i društvene delatnosti i JKP za stambene usluge, Upravljaču puta na teritoriji grada Bor.

Strategija bezbednosti saobraćaja je važan dokument kojim se omogućava upoznavanje sa stanjem bezbednosti saobraćaja u kojem se trenutno nalazi grad Bor, prikaz stanja bezbednosti saobraćaja kome se teži, kao i davanje smernica kojima je moguće najlakše i najbrže dostići željeno stanje.

Zašto nam je potrebna Strategija za bezbednost saobraćaja?

U periodu od 2016. do 2020. godine na teritoriji grada Bora registrovano je 609 saobraćajnih nezgoda. U tim nezgodama život je izgubilo 11 naših sugrađana, dok je 437 pretrpelo teže/lakše telesne povrede!

U istraživanju koje je sprovelo Udruženje „Sigurne staze“ značajan procenat građana Bora, njih 94 odsto anketiranih, smatra da je potrebno da grad Bor donese Strategiju bezbednosti saobraćaja.

Najveći procenat ispitanika je bezbednost saobraćaja u Boru ocenio dobrom ocenom (37%), a potom sledi dovoljna ocena (34%). S druge strane, svega tri odsto ispitanika smatra da je bezbednost saobraćaja u Boru na visokom nivou.

Razlog ovako loših ocena stanja bezbednosti saobraćaja u Boru, može biti povezan i sa lošim ocenama građana o tome kakvo je postupanje vozača prema ranjivim učesnicima u saobraćaju (pešaci, biciklisti, deca, osobe sa invaliditetom i slično).

Najveći procenat ispitanika (37%) postupanje vozača ocenjuje dovoljnom ocenom, a potom slede dobra (28%) i nedovoljna (27%).

Кada je u pitanju oblast na koju je potrebno da se fokusira Strategija za bezbednost saobraćaja, najveći procenat ispitanika navodi decu (26%), osobe sa invaliditetom (18%), a potom slede ranjivi učesnici kao što su pešaci i biciklisti (17% i 13%, respektivno).


Ova inicijativa je pokrenuta u okviru projekta koji Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje „Sigurne staze” iz Bora sa NG Portalom kao medijskim saradnikom realizuje u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje Beogradskа otvorenа školа uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).