Naslovna Društvo Inicijativa da Bor dobije plan održive urbane mobilnosti

Inicijativa da Bor dobije plan održive urbane mobilnosti

148
0

Plan održive urbane mobilnosti je politička mera koja je definisana kao cilj za poboljšanje pristupačnosti gradskim oblastima, koja obezbeđuje visok kvalitet i održivost mobilnosti za sve učesnike u saobraćaju.

Inicijativa da Bor dobije plan održive urbane mobilnosti podneta je Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, Odeljenju za urbanizam, građevinske, komunalne, imovinsko-pravne i stambene poslove, Savetu za bezbednost saobraćaja u Gradskoj upravi Bor, gradonačelniku Aleksandru Milikiću i JKP za stambene usluge – Upravljaču puta na teritoriji grada Bora.

Glavni cilj održivog urbanog saobraćaja jeste da pruži i osigura dostupnost i bezbednu mobilnost za celokupnu urbanu populaciju, bez obzira na njihov društveno-ekonomski status, na način koji neće ugroziti životnu sredinu. Drugim rečima, održiva mobilnost treba da posluži kao putokaz za aktivnosti i infrastrukturni razvoj koji će osigurati poželjni nivo mobilnosti i smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte iz sektora saobraćaja.

Saveti i smernice za razvoj urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora su dostupni na mobilitybor.com.

Razvoj Plana održive urbane mobilnosti treba da bude tesno povezan i u skladu sa ciljevima i prioritetima postavljenim u drugim strateškim i dokumentima programske politike zajednice. Treba valjano razmotriti i zajedničke dugoročne ciljeve i strategije, kao i nacionalne razvojne ciljeve, prioritete i planove o integraciji saobraćajne mreže.

Plan održive urbane mobilnosti za grad Bor treba da obuhvati sledeće ciljeve:

  • Razumevanje trenutnih putnih karakteristika i predviđanje putnih potreba za određeni planski period;
  • Da mobilnost postane prioritet za sve društveno-ekonomske grupe;
  • Da se proceni uticaj urbanog planiranja saobraćaja na životnu sredinu, na osnovu putne potražnje i tehnoloških izbora;
  • Integracija transportnih opcija sa strukturom korišćenja zemljišta i planiranim regionalnim razvojem, kao i stvaranje alternativnih transportnih opcija sa ciljem postizanja mobilnosti sa niskim sadržajem ugljenika;
  • Razviti plan mobilnosti koji je ekonomski, socijalno, ekološki i tehnološki održiv, sa ciljem postizanja niskog sadržaja ugljenika, kao i uključivanje takvog plana u razvojne urbanističke i transportne planove;
  • Predložiti program za uspešno sprovođenje odabranih intervencija;
  • Obratiti odgovarajuću pažnju na pešake i nemotorizovana prevozna sredstva u okviru planiranja saobraćaja;

Inicijativa se vezuje za ciljeve dekade bezbednosti saobraćaja u periodu od 2021. do 2031. proglašene od strane Ujedinjenih nacija. I za jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ koji ima za cilj stvaranje održivih gradova – gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i velikim brojem zelenih površina.

Više o ovoj temi čitajte na NG Portalu.


Ova inicijativa je pokrenuta u okviru projekta koji Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje „Sigurne staze” iz Bora sa NG Portalom kao medijskim saradnikom realizuje u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje Beogradskа otvorenа školа uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).