Naslovna Projekti Bor na dva točka Inicijativa da Bor dobije biciklističku infrastrukturu i da se unapredi bezbednost biciklista...

Inicijativa da Bor dobije biciklističku infrastrukturu i da se unapredi bezbednost biciklista u saobraćaju  

199
0

Strukovno udruženje „Sigurne staze” u saradnji sa MTB grupom Bor pokreće inicijativu da Bor dobije biciklističku infrastrukturu i da se unapredi bezbednost biciklista na teritoriji grada Bora.

Iz razloga što grad Bor nema biciklističku infrastrukturu predlažemo sledeće:

  1. Formirati „Pešačko-biciklističku stazu“ na Crnovrškoj pruzi;
  2. Predlog u kojim ulicama u Boru potrebno projektovati biciklističke staza/traka dali smo na GIS platformi bicibor.rs;
  3. Predlog u kojim ulicama u Boru potrebno projektovati zone 30 dali smo na GIS platformi Bicibor;
  4. Obezbediti parking za bicikle kod svih javnih, komunalnih, obrazovnih i zdravstvenih ustanova kao i na svim postojećim javnim parkiralištima.
  5. Da grad Bor subvencioniše kupovinu bicikla za građane na primeru grada Novog Sada;

Više o GIS platformi pročitajte na OVOM linku.

Kako bi došli do zadovoljavajućeg rešenja potrebno je formiranje Saobraćajno-urbanističkog tima pri Gradskoj upravi Bor koji bi se bavio kreiranjem javnih politika za održivi razvoj grada.

U sklopu projekta „Kreći se održivo – Bor na dva točka“ realizovali smo istraživanje Analiza stavova građana Bora o bezbednom učešću biciklista u saobraćaju na teritoriji grada Bora, sa ocenom stanja bezbednosti čiji rezultati mogu potkrepiti opravdanost inicijative.

U celokupnom uzorku, 12 odsto ispitanika koristi bicikl kao svakodnevni vid prevoza u kombinaciji sa drugim vidovima. Razlog ovome može biti i činjenica da u Boru nedostaje biciklistička infrastruktura, gde 92,57 odsto ispitanika smatra da je Boru potrebna biciklistička infrastruktura. Dok 85,15 odsto ispitanika smatra da je Boru potreban parking za bicikle.

Više o bezbednosti biciklista u Boru pročitajte OVDE.

Građani Bora su lošim ocenama ocenili i postupanje vozača prema biciklistima u saobraćaju. Najveći procenat ispitanika, njih 42,36 osto postupanje vozača ocenjuje dovoljnom ocenom, a potom slede nedovoljna (32,02%) i dobra (19,21%). Dok je najveću ocenu dalo svega 0,49% ispitanika.

Između ostalog građani Bora su nezadovoljni saobraćajnim i urbanističkim uređenjem grada od strane Gradske uprave. Veliki procenat građana (81,19%) je nedovoljnom ocenom ocenilo ulaganje Gradske uprave u razvoj biciklističkog saobraćaja.

Iz svega navedenog proizilazi i zabrinutost ispitanika koja se ogleda u tome da veliki procenat (73,4%) ne bi dozvolili detetu da samostalno upravlja biciklom na teritoriji grada Bora.

Inicijativu je svojim potpisom podržalo 268 ljubitelja biciklizma u Boru.

Inicijativa je upućena Aleksandru Milikiću, gradonačelniku Bora, Draganu Žikiću, predsedniku Skupštine grada, Ivanu Vučkoviću, zameniku predsednika Skupštine grada, Gradskom veću, Igoru Jankoviću, Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, Odeljenju za urbanizam, građevinske, komunalne, imovinsko – pravne i stambene poslove, Savetu za bezbednost saobraćaja i JKP za stambene usluge – upravljaču puta na teritoriji grada Bora.

GIS platforma i predlog naše peticije se vezuju za ciljeve proglašene dekade bezbednosti saobraćaja (2021. do 2031.) od strane Ujedninjenih nacija, kao i za jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ koji ima za cilj stvaranje održivih gradova – gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i velikim brojem zelenih površina.

Benefit i prednost za lokalnu samoupravu vidimo i u činjenici što naša platforma ispunjava uslove četvrte industrijske revolucije. Zasnovana je na primeni i upotrebi informacionih tehnologija (IT) i otvorenih podataka (open data) i što predstavlja standard u projektovanju i promociji pametnih gradova (smart city) i pametne mobilnosti (smart mobility).

Peticija se realizuje u okviru projekta Kreći se održivo – Bor na dva točka, čiji je medijski partner NG Portal.  Projekat je podržan od strane Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.