Naslovna Društvo Godišnjica giganta kraj Kusjaka

Godišnjica giganta kraj Kusjaka

1482
0

Na današnji dan, 12.4.1985. godine kod Kusjaka, nedaleko od Negotina, pušten je u rad prvi agregat hidroenergetsko-plovidbenog sistema ,,Đerdap IIˮ.

Izgradnja kusjačke elektrane; Foto dokumentacija HE „Đerdap dva“

Prve kilovate električne energije proizveo je agregat pod brojem tri. Objekat, čija je izgradnja započela 1977. godine, nastao je u saradnji sa SR Rumunijom, kao i ,,Đerdap Iˮ. Izgradnja je tekla u dve faze. U prvoj su izgrađene dve elektrane sa po osam agregata i prelivna brana, dok su u drugoj izgrađene jugoslovenska, odnosno srpska brodska prevodnica i dodatna elektrana.

,,Đerdap IIˮ je sastavljen od osnovne elektrane, dve dodatne elektrane, dve prelivne brane, dve brodske prevodnice i dva razvodna postrojenja 110kV. Obema državama pripada po jedan od pomenutih objekata, dok je osnovna elektrana podeljena na dva jednaka dela. Ugrađeno je na obe strane po 10 horizontalnih cevnih agregata (osam u osnovnim i po dve u dodatnim elektranama), ukupne instalisane snage po 270 megavata.

Poput starijeg i uzvodnijeg imenjaka, ,,Đerdap IIˮ je promenio tok Dunava i značajno potopio Mihajlovac i Brzu Palanku, za koju je uzvodno izgrađeno novo naselje, ali i desetine kuća od Grabovice do Кorbova. Pored novih stambenih objekata, trebalo je izgraditi novu infrastrukturu i obaloutvrdu.

Pregrađivanje Dunava; Foto dokumentacija HE „Đerdap dva“

O uticaju ovog poduhvata neretko je pisano na fejsbuk stranici “Upoznajte Borski okrug”,  sa obzirom na to da je reč o jednoj od najvećih ovdašnjih istorijskih prekretnica. Poduhvat se ogledao u građevini na 863. kilometru Dunava, čiji je glavni objekat dugačak 1.017 metara, širok 78,4 metra i visok 53,45 metara. Ipak, energetska moć države povećana je umnogome nauštrb lokalnog življa i ribljeg fonda.

Strmoglavi pad u ulovu morune predstavljen je u ranijim objavama. Prema istraživanju istoričara Miloša Petrovića na osnovu zvaničnih podataka Ribarskog gazdinstva ,,Đerdapˮ, ulov je ubrzo od 15.058 kilograma 1982. godine spao na 188 kilograma 1998. godine, što je količina manja od kilograma pojedinačnih ranijih kapitalnih ulova.

Negativan uticaj na gorostasnu migratornu ribu isticao je još Mihailo Petrović Alas govoreći o regulacionim radovima u Đerdapskoj klisuri krajem 19. veka, međutim, moruna je dosezala do ovog prostora i decenijama potom. Prva prepreka bila je starija đerdapska brana, dok je kraj označila brana kod Кusjaka.

Pored energetske i plovidbene uloge, ,,Đerdap IIˮ je takođe granični prelaz preko koga je bila predviđena i izgradnja železničke pruge.


Autor teksta je master istorije, kustos, licencirani turistički vodič iz Donjeg Milanovca. Filozofski fakultet i master studije završio je u Beogradu. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Кlubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje Facebook stranicu „Upoznajte Borski okrug“ i piše za časopise kulturno-istorijskog karaktera.