Naslovna Društvo Fondacija Centar za demokratiju: Srbiji neophodna Strategija za iskorenjivanje siromaštva

Fondacija Centar za demokratiju: Srbiji neophodna Strategija za iskorenjivanje siromaštva

187
0

Povodom 20. februara, Svetskog dana socijalne pravde, Fondacija Centar za demokratiju upućuje poruku solidarnosti ugroženim pojedincima i grupama i poziva državne institucije da omoguće dostojanstven život svim građanima Srbije, na šta se naša država i obavezala nizom međunarodnih dokumenata u oblasti socijalnih prava.

U Fondaciji Centar za demokratiju podsećaju da je Srbija zemlja sa izrazitim ekonomskim i socijalnim nejednakostima, da je siromašnih sve više, a izdvajanja za socijalnu pomoć su iz godine u godinu sve manja.

Prema raspoloživim podacima, oko 450.000 ljudi (6,9%) živi u apsolutnom siromaštvu, a u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti nalazi se oko dva miliona građana Srbije (29,8%). Posebno su zabrinjavajući podaci o siromaštvu najugroženijih društvenih grupa, stanovništva u ruralnim područjima, nezaposlenih, pripadnika romske populacije…

“Srbiji je preko potreban zakonski i strateški okvir koji će adekvatno odgovoriti na preteće siromaštvo i rastuće društvene nejednakosti, pre svega izmene Zakona o socijalnoj zaštiti i donošenje Strategije za iskorenjivanje siromaštva i Strategije socijalne zaštite”, navode u Fondaciji Centar za demokratiju i dodaju da će nastaviti da se zalažu za pravedno i solidarno društvo i ostvarivanje prava na dostojanstven rad i život, kroz istraživanje i praćenje reformskih procesa, promociju i zaštitu socijalnih i ekonomskih prava građana i doprinos realizaciji Ciljeva održivog razvoja Agende 2030 UN.

Svetski dan socijalne pravde obeležava se 20. februara od 2007. godine. Ustanovila ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija sa ciljem da podstakne napore međunarodne zajednice ka iskorenjivanju siromaštva, promociji pune zaposlenosti i dostojanstvenog rada, rodne ravnopravnosti i pristupa socijalnom blagostanju i pravdi za sve.