Naslovna Društvo COVID-19 Edukativne potrebe, edukativna dijagnoza, edukativna terapija

Edukativne potrebe, edukativna dijagnoza, edukativna terapija

247
0

Sintagme su sačinjene prema sličnim u kliničkoj medicini, iz prostog razloga da bi se zdravstveno vaspitanje približilo i postalo interesantno lekarima kliničarima.

Zdravstveni plakat Rajačke narodne škole zdravlja, detalj, autor Paulina Aleksić

U vezi s tim, da bi bilo jasnije čitaocima  ovih pouka zašto one postoje, Rajačka narodna škola zdravlja ima jedan jedini cilj da svakog dana pošalje po jednu zdravstvenu pouku narodu. Za sada uspešno ostvaruje taj cilj.

Ali, da bi ta pouka nečemu služila ona mora da zadovolji potrebu onih kojima je poslata da, u najprostijem smislu reči zadovolje svoju radoznalost, ali što je mnogo važnije, da  pouči sve koji to žele kako da čuvaju i unapređuju život i zdravlje. U vezi kovida-19, kako da izbegnu infekciju korona virusom.

Rajačka narodna škola zdavlja svakog dana prati kakve su edukativne potrebe naroda, bilo da o njima saznaje iz Izveštaja o epidemiološkoj situaciji Кriznog štaba u vezi kovida-19, iz novina sa TV ili, što je najvažnije, iz razgovora sa ljudima u vozu, na pijaci, na ulici i na osnovu posmatranja kako se ljudi u vezi zdravlja ponašaju. Na osnovu  tih saznanja postavlja se edukativna dijagnoza, a kada se to učini dolazi na red i edukativna terapija.

Edukativne potrebe su veoma dinamična pojava. One rastu i opadaju u zavisnosti od epidemiološke situacije kovida-19. Sada su veoma porasle u vezi sa polaskom đaka u škole u septembru. Javlja se stotine pitanja u vezi zaštite od infekcije korona virusom. Odgovori na mnogobrojna pitanja u vezi s tim su edukativna terapija. U edukativnoj terapiji se koriste reči – lekovite reči. Edukativne potrebe, edukativna dijagnoza i edukativna terapija se drugačije zovu – zdravstveno vaspitanje naroda.

Zdravstveno vaspitanje školske dece je osnovna edukativna potreba đaka u svakoj školi koja se može zadovoljiti ako u školskom programu vaspitanja i obrazovanja postoji nastavna oblast – zdravstveno vaspitanje. Uvrstimo ga u školski program. Učinimo to „Za našu decu“.

U Rajcu, 14. avgusta 2020. godine,

Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja