Naslovna Politika Doneta odluka o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene u opštini Negotin

Doneta odluka o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene u opštini Negotin

856
0

Odbornici Skupštine opštine Negotin usvojili su danas  sa 41 glasom odluku o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji opštine Negotin.

Ovom odlukom propisani su uslovi i načini obavljanja delatnosti zoohigijene, ali i obaveze vlasnika, odnosno držaoca životinja, načini obezbeđivanja kontinuiteta u obavljanju ove delatnosti, mere zabrane, kaznena politika i drugi bitni činioci koji bi trebalo da pokrenu pitanje rešavanja problema sve većeg broja napuštenih pasa na ulicama Negotina.

Iako je JKP „Badnjevo“ pre decenije imalo službu zoohigijene, ona je ugašena i ove poslove praktično nijedan pravni subjekat sa teritorije opštine Negotin poslednjih godina nije obavljao, pa su u više navrata angažovane službe iz drugih sredina.

“Da bi se ovo ovako usvojilo treba da postoji prihvatilište što je jedna ozbiljna investicija. Ne znamo kada će biti izgrađeno, kojim sredstvima, koliko će to koštati, koji je broj izvršilaca ovog posla, kakva je kadrovska struktura, kada će odluka i praktično početi da se primenjuje. Voleo bih da znam i dinamiku poslova jer rokovi nisu precizirani. Obim poslova bi morao da bude svakodnevno rešavanje ovog problema i ja pitam da li opština Negotin ima ugovor sa nekim za ove poslove, ako ga nema kako ćemo da pokrijemo ovaj period dok JKP “Badnjevo” ne usvoji program i ne formira službu zoohigijene”, rekao je za skupštinskom govornicom dr Tihomir Milovanović, šef odborničke grupe Narodne stranke.

Poslovi zoohigijene podrazumevaju hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja u prihvatilište, kontrolu i smanjenje populacije izgubljenih i napuštenih pasa i mačaka, neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa javnih površina i iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja do objekta za skupljanje, odnosno do objekta za preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili životnu sredinu.

U poslove zoohigijene spada i sprovođenje mera za smanjenje populacije glodara, insekata i štetnih mikroorganizama merama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama.

“Kroz ovu odluku su propisane i određene nadležnosti a poslovi se poveravaju Javnom komunalnom preduzeću “Badnjevo”. Svedoci smo da na teritoriji opštine Negotin ima sve više pasa lutalica i treba da se preduzmu određene prethodne radnje da bi JKP “Badnjevo” moglo da u potpunosti obavlja ovu delatnost koja im je danas poverena. Pored finansijskih sredstava potrebna su i određena kadrovska rešenja, određeni objekti i nadam se da će ovaj problem koji je prisutan godinama ne samo u našoj opštini nego i širom Srbije da se postepeno reši”, rekao je u izjavi medijima mr Milan Uruković, predsednik Skupštine opštine Negotin.

Sa 35 glasova odbornika vladajuće koalicije usvojena je i odluka o ovlašćenju Opštinskog veće opštine Negotin za donošenje godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Negotin.

“Opštinsko veće je izvršna vlast, manji organ, a i vezani smo za određene rokove. Do 31. marta smo dužni da donesemo godišnji program korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Negotin uz prethodnu saglasnost Komisije koju obrazuje predsednik opštine, a pre toga je potrebna i saglasnost ministarstva poljoprivrede. Iz tog razloga smo ovlastili Opštinsko veće da preduzme određene radnje u cilju donošenja godišnjeg programa, a imajući u vidu da 3. aprila imamo parlamentarne i predsedničke izbore u Srbiji, a u nekim jedinicama lokalne samouprave i lokalne izbore”, dodao je Uruković.

Odbornik Krsta Stanković Njenjulović (NS) imao je zamerku što se nakon mesec i po dana od usvajanja Programa rada Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor za 2022. godinu, sada usvajaju izmene programa poslovanja.

“Taj program koji je vladajuća koalicija usvojila 11. januara dobio je saglasnost Nadzornog odbora u decembru, a sad taj isti Nadzorni odbor mesec i po dana kasnije traži usvajanje izmena programa i to traže dva člana Odbora kojima je pre više od dve godine istekao mandat”, dodao je Stanković Njenjulović.

Nataša Jovanović, vršilac direktora JP “Bogovina” istakla je da je program usvojen po hitnosti u veoma kratkom roku jer je tako zahtevalo nadležno ministarstvo te da sada usvajaju izmene koje suštinski nisu krucijalne, ali su neophodne.

“Tačno je da je članovima Nadzornog odbora istekao mandat, ali to nije do nas. Mi smo na vreme podneli zahtev da se imenuju novi članovi iz redova kolektiva i taj je zahtev opština Boljevac usvojila, ali još uvek nije Gradska skupština u Boru”, dodala je Jovanovićeva.

Svi prisutni odbornici, njih 41, usvojili su i odluku o izradi druge izmene i dopune plana detaljne regulacije za kompleks hemijske industrije u Prahovu, dok su za ostale odluke glasali samo predstavnici vladajuće koalicije stranaka okupljenih oko naprednjaka i socijalista.

Usvojena je odluka o izmenama i dopunama odluke o usklađivanju osnivačkog akta Narodne biblioteke “Dositej Novaković” u Negotinu, usaglašena sa novim zakonskim aktima.