Naslovna Društvo Dobar odziv za besplatne preventivne preglede u Negotinu

Dobar odziv za besplatne preventivne preglede u Negotinu

215
0

Novoj akciji besplatnih preventivnih pregleda u Negotinu odazvalo se 140 pacijenata, od kojih njih 11 nije imalo zdravstvenu zaštitu.

Tokom nedeljne akcije organizovani su pregledi pluća i očiju, ali i laboratorijska analiza opšteg i tumor markera za digestivni sistem.

Tumorske markere CEA (opšti tumorski marker) i Ca19-9, koji ukazuje na promene u digestvinom sistemu, uradilo je 113 pacijenata. Kako saznajemo od dr Vidosave Paunović-Barbulović, vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Negotin kod 10 su nađene patološki povišene vrednosti, pa su dobili upute za dodatnu dijagnostiku.

Pregled kod pneumoftiziologa obavio je 81 pacijent, a kod jednog je nađen patološki nalaz na Rtg-pluća.

“Svi pacijenti kod kojih je pronađen patološki nalaz na nekom od pregleda, dobili su upute za dodatna ispitivanja i dijagnostiku. Nije bilo hitnih slučajeva koji bi zahtevali hospitalizaciju”, kaže dr Vidosava Paunović-Barbulović, vršilac dužnosti direktora Zdravstvenog centra Negotin.

Pregled oftalmologa obavilo je 75 pacijenata, a kod četiri je nađen patološki nalaz, odnosno promene na očnom dnu, povećan očni pritisak ili katarakta.

“Od svih pacijenata koji su uradili prethodno navedene preglede, za 23 pacijenta je bio potreban internistički pregled što je i urađeno, iako ovi pregledi nisu bili predviđeni”, dodaje vršilac dužnosti direktora Zdravstvenog centra.