Naslovna Društvo COVID-19 Dečiji dodaci po starim rešenjima dok traje vanredno stanje

Dečiji dodaci po starim rešenjima dok traje vanredno stanje

1582
0

Vlada Srbije odlučila je da se korisnicima kojima pravo na isplatu socijalnih davanja ističe 15. marta i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, to pravo produžava.

Ukoliko nadležna služba lokalne samouprave na čijoj teritoriji živi korisnik nije odlučio po pitanju zahteva za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, koji je istekao 15. marta i kasnije, Vlada Srbije predvidela je da se to pravo produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.

Doneti Zaključak odnosi se na:

  • novčanu socijalnu pomoć,
  • dodatak za pomoć i negu drugog lica,
  • uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica,
  • dečiji dodatak,
  • naknadu zarade za vreme odsustva sa rada zarad posebne nege deteta,
  • kao i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta.

Kako je saopštilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlada je ovaj zaključak donela na predlog ministra Zorana Đorđevića.