Naslovna Društvo Da se Bor vrati deci, pešacima, biciklistima i osobama sa invaliditetom

Da se Bor vrati deci, pešacima, biciklistima i osobama sa invaliditetom [Video]

286
0

Spot koji je pred vama je nastao u sklopu projekta “Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora“.

Projekat “Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora“ namenjen je ranjivim učesnicima u saobraćaju, kao što su deca, pešaci, biciklisti, osobe sa invaliditetom, majke sa malom decom i drugi, ali i problemima sa kojima se svakodnevno susreću u Boru.

U spotu u kome su predstavljeni saobraćajni problemi i stanje bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Boru su učesvovali Igor Velić (Sigurne staze), Dragana Dragićević (Iz kruga Bor), Nemanja Nikolić (MTB grupa Bor) i Katarina Vasiljević.

Kroz projekat nas je vodila činjenica da se uređenost i veličina jedne zajednice ogleda u njenom odnosu prema najslabijima. I da ulica kao osnovni arhitektonski prostor grada nije namenjena samo za kretanje motornih vozila već pripada i drugim učesnicima u saobraćaju.

Projekat se zasniva na primeni “Humanog inženjeringa”, konceptu koji se u osnovi fokusira na čoveka i okreće stvarnim zahtevima i potrebama koje imaju Borani.

Spajanjem koncepta Humanog inženjeringa i softverskog inženjeringa nastao je i privi GIS softver za urbanu mobilnost na teritoriji Jugoistočne Evrope. Softver je dostupan na mobilitybor.com.

Projekat  je predstavljen na međunarodnoj konferenciji “Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije i na Šestom CIVINET forumu mreže Jugoistočne Evrope za urbanu mobilnost.

Društvo za informatiku Srbije dodelilo je Plaketu Udruženju „Sigurne staze“ za ovaj inovativan start up poduhvat i za izvanredne doprinose u razvoju informacionih tehnologija u 2021. godini.

Iako je naš projekat priznat na međunarodnom i nacionalnom nivou grad Bor ga nije podržao. Kako bi se saobraćajni problemi u našem gradu rešili  podneli smo sledeće inicijative Gradske uprave Bor:

Smatramo da je došlo vreme da se Bor vrati deci, pešacima, biciklistima i osobama sa invaliditetom!


Ovaj projekat realizuje se u okviru programa koji Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje „Sigurne staze” iz Bora sa NG Portalom kao medijskim saradnikom realizuje u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje Beogradskа otvorenа školа uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).