Naslovna Društvo Da li se predmet „Odbrana i zaštita“ vraća u srednje škole?

Da li se predmet „Odbrana i zaštita“ vraća u srednje škole?

1293
0

Srednjim školama u Srbiji upućen je dopis kojim su zaposleni upoznati  sa uvođenjem sadržaja obuke u školski sistem, a  koje je iniciralo Ministarstvo odbrane.

Foto: Ivan Mitrović

Srpski maturanti će u drugom polugodištu ove školske godine biti u prilici da, na preporuku Ministarstva odbrane, bar na dva časa odeljenskog starešine slušaju predavanja o ulozi Vojske Srbije u sistemu odbrane zemlje, kako se postaje profesionalni vojnik, ali i o vojnoj obavezi, oblicima nenaooružanog otpora, civilnoj zaštiti…

Od direktora negotinskih srednjih škola saznajemo da još uvek nema preciznih informacija kako će biti realizovani časovi i ko su predavači. Ono što je za sada izvesno  je da će 11 nastavnih tema biti realizovano bar na dva časa do kraja školske godine.

Jedan od prvih zadataka, kažu direktori škola, je da se sadržaji ovih predavanja uvrste u Školski plan, a da se, potom, razredne starešine, kao mogući predavači, pripreme za realizaciju ovih dodatnih časova.

Foto: Ivan Mitrović

Uvođenje sadržaja obuke u školski sistem, iniciralo je Ministarstvo odbrane, još 2014. godine, a poziva se na odredbe Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi koje učenike srednjih škola definišu kao kategoriju građana koji treba da steknu veštine i znanja za potrebe odbrane zemlje u uslovima vanrednog ili ratnog stanja.

Strategijom obrazovanja do 2020. godine nije predviđeno uvođenje novog predmeta u srednje škole, već bi ovi sadržaji bili realizovani kroz vannastavne aktivnosti.

Predmet Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita ili kako mnoge generacije predmet pamte ONO I DSZ, uveden je u srednje škole 1969. godine i slušali su ga učenici prve i druge godine.

Sem teoretskog znanja, učenici su bili u prilici da se, između ostalog, upoznaju sa naoružanjem, sa time kako se stavlja gas maska,  a na samom kraju i da pucaju iz puške na strelištu.

Predmet je ukinut početkom devedesetih godina.