Naslovna Društvo Crveni krst Negotin obeležio Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Crveni krst Negotin obeležio Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

197
0

Akcijom za najmlađe aktivisti negotinskog Crvenog krsta obeležili su 18. oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Akcijom vršnjačkih edukatora Crveni krst Negotin nastojao je da skrene pažnju javnosti da žrtva trgovine ljudima može da bude svako, da su nekada nedovoljno jasni signali koji mogu da nas uvuku u lanac trgovine ljudima i da je uz seksualno iskorišćavanje, radna eksploatacija jedan od najčešćih oblika trgovine ljudima.

Upravo je na ovo, navode u Crvenom krstu neophodno upozoriti  sve koji su u potrebi za poslom i zaradom, a bez dovoljno znanja o uslovima zapošljavanja da obrate pažnju na konkurse, firme kojima šalju svoje biografije, informacije koje daju i kod koga odlaze na razgovor.

“Trgovina ljudima kao oblik modernog ropstva je zloupotreba ljudskih bića i povreda njihovih osnovnih ljudskih prava radi sticanja materijalne koristi. Žrtve trgovine ljudima su osobe koje su u društvu najranjivije. Gotovo po pravilu potiču iz sredina u kojima su njihova prava, i pre uključivanja u lanac trgovine ljudima, bila ugrožena siromaštvom i nefunkcionalnom porodicom”, ističe Predrag Ćirić, sekretar Crvenog krsta i dodaje da opšta neiformisanost o postojanju problema, njegovoj složenosti, riziku, opasnosti i posledicama koje sobom nosi čini da potencijalne žrtve lakše bivaju manipulisane kao i da izostaje adekvatan odgovor društva u cilju njihove zaštite.