Naslovna Društvo Centar za demokratiju: Sprečiti dalju fragmentaciju radnog zakonodavstva i doneti novi Zakon...

Centar za demokratiju: Sprečiti dalju fragmentaciju radnog zakonodavstva i doneti novi Zakon o radu

191
0

Fondacija Centar za demokratiju čestita Međunarodni praznik rada građankama i građanima Srbije, sindikatima, Međunarodnoj organizaciji rada.

I ovaj 1. maj mnogi radnici u Srbiji dočekuju u uslovima neefikasne zaštite radnih prava, nesigurnog zaposlenja, diskriminacije na radu, rizika od siromaštva, nebezbednih radnih mesta, a u posebno teškom položaju su osetljive grupe na tržištu rada.

“Centar za demokratiju očekuje da buduća Vlada prekine s politikom fragmentacije radnog zakonodavstva i da ubrza proces pripreme i donošenja novog Zakona o radu. Od velike važnosti je da se do usvajanja novog  Zakona o radu ne donose zakoni koji parcijalno regulišu radnopravne odnose, jer se time povećava pravna nesigurnost i smanjuje zaštita prava iz oblasti rada. Dostojanstven rad koji prati održiv ekonomski rast je važan cilj Agende 2030 Ujedinjenih nacija. Da bismo unapredili i razvijali standarde dostojanstvenog rada u Srbiji neophodno je da domaće zakonodavstvo usaglasimo sa standardima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada”, navode u Fondaciji Centar za demokratiju.