Naslovna Projekti Bor na dva točka Boru je potreban Plan održive urbane mobilnosti

Boru je potreban Plan održive urbane mobilnosti [Video]

172
0

Plan održive urbane mobilnosti je politička mera koja je definisana kao cilj za poboljšanje pristupačnosti gradskim oblastima, koja obezbeđuje visok kvalitet i održivost mobilnosti za sve učesnike u saobraćaju.

Foto: I.Mitrović

Za razliku od tradicionalnog planiranja saobraćaja, Plan održive urbane mobilnosti podrazumeva „integraciju, participaciju i evaluaciju“ kao osnovne principe, kako bi zadovoljio postojeće i buduće potrebe stanovnika za mobilnošću, te osigurao bolji kvalitet života u gradovima i njihovoj okolini.

U prilog našoj inicijativi govore i rezultati našeg istraživanja. Naime, veliki procenat Borana (87,68%) smatra da je potrebno da grad Bor donese Plan održive urbane mobilnosti.

Unapređenje saobraćajnog i urbanističkog prostora na teritoriji grada Bora je nezamislivo bez primene „Humanog inženjeringa“, koncepta koji zahteva drugačiji pristup rešavanju problema i drugačije oblikovanje saobraćajnog i urbanističkog prostora uz primenu inovativnih, praktičnih i jednostavnih rešanja koja bi zadovoljila sve učesnike u saobraćaju.

Drugim rečima, uređenjem grada Bora treba se fokusirati na čoveka i stvarim zahtevima i potrebama koje imaju njegovi građani.

Plan održive urbane mobilnosti za grad Bor treba da obuhvati sledeće ciljeve:

  • Razumevanje trenutnih putnih karakteristika i predviđanje putnih potreba za određeni planski period;
  • Da mobilnost postane prioritet za sve društveno-ekonomske grupe;
  • Da se proceni uticaj urbanog planiranja saobraćaja na životnu sredinu, na osnovu putne potražnje i tehnoloških izbora;
  • Integracija transportnih opcija sa strukturom korišćenja zemljišta i planiranim regionalnim razvojem, kao i stvaranje alternativnih transportnih opcija sa ciljem postizanja mobilnosti sa niskim sadržajem ugljenika;
  • Razviti plan mobilnosti koji je ekonomski, socijalno, ekološki i tehnološki održiv, sa ciljem postizanja niskog sadržaja ugljenika, kao i uključivanje takvog plana u razvojne urbanističke i transportne planove;
  • Predložiti program za uspešno sprovođenje odabranih intervencija;
  • Obratiti odgovarajuću pažnju na pešake i nemotorizovana prevozna sredstva u okviru planiranja saobraćaja;

Glavni cilj održivog urbanog saobraćaja jeste da pruži i osigura dostupnost i bezbednu mobilnost za celokupnu urbanu populaciju, bez obzira na njihov društveno-ekonomski status, na način koji neće ugroziti životnu sredinu. Drugim rečima, održiva mobilnost treba da posluži kao putokaz za aktivnosti i infrastrukturni razvoj koji će osigurati poželjni nivo mobilnosti i smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte iz sektora saobraćaja.

Ulica je osnovni arhitektonski prostor grada, i nije namenjena samo za kretanje motornih vozila već i za kretanje ostalih učesnika u saobraćaju (pešaka, dece, biciklista, starijih lica, osoba sa invaliditetom itd.) i od nje zavisi život naselja i ljudi koji tu žive.

Da bi došli do zadovoljavajućeg rešenja potrebno je sagledavanje celokupne ulične mreže grada Bora i preduzimanje niza saobraćajno-regulativnih, građevinskih, urbanističkih i arhitektonskih mera čiji bi cilj bio formiranja jedinstvenog i bezbednog prostora dostupnog za sve korisnike.

Ovo je svakako veoma dug put koji počinje snagom argumenata, kojom možemo da se trudimo da ukažemo na potrebe promene svesti građana, nadležnih i struke. Takođe smo svesni da je ta promena neminovna, jer u suprotnom će nam kompletan javni prostor biti zauzet automobilima, što parkiranim, što njima namenjenom infrastrukturom.

Inicijativa je upućena: Aleksandru Milikiću, gradonačelniku Bora, Draganu Žikiću, predsedniku Skupštine grada, Ivanu Vučkoviću, zameniku predsednika Skupštine grada, , Igoru Jankoviću  i Gradskom veću, Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, Odeljenju za urbanizam, građevinske, komunalne, imovinsko-pravne i stambene poslove, Savetu za bezbednost saobraćaja i JKP za stambene usluge – Upravljaču puta na teritoriji grada Bora.

Inicijativa se vezuje za ciljeve dekade bezbednosti saobraćaja 2021. do 2031. proglašene od strane Ujedinjenih nacija. I za jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ koji ima za cilj stvaranje održivih gradova – gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i velikim brojem zelenih površina.

Više o inicijativi za izmene Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritoriji grada Bora pročitajte OVDE, a više o inicijativi da Bor dobije biciklističku infrastrukturu na OVOM linku.


Inicijativa se realizuje u okviru projekta Kreći se održivo – Bor na dva točka“, čiji je medijski partner NG Portal.  Projekat je podržan od strane Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Da grad Bor bude bezbedan, pristupačan i  saobraćajno uređen!