Naslovna Projekti Bor na dva točka Bor: Koliko smo bezbedni u saobraćaju?  

Bor: Koliko smo bezbedni u saobraćaju?  

517
0

U izveštaju Agencije za bezbednost saobraćaja se navodi da su se u periodu od 2017. do 2021. godine na teritoriji grada Bora dogodilo 634 saobraćajne nezgode u kojima je 11 naših sugrađana izgubilo život, dok je 419 povređeno!

Javni ponderisani rizik za grad Bor pripada klasi srednje vrednosti rizika, pri čemu je u 2021. godini došlo do povećanja javnog ponderisanog rizika u odnosu na 2020. godinu. Naša lokalna samouprava je na 95. mestu od 161 lokalne samouprave u Republici Srbiji po vrednosti javnog ponderisanog rizika za 2021. godinu.

Predlog za unapređenje bezbednosti saobraćaja i tehničkog regulisanja saobraćaja je predstavljen na GIS platformi www.bicibor.rs. Donosioci odluka i kreatori sistema u Gradskoj upravi u Boru nisu podržali predstavljena rešenja!

U tim nezgodama život je izgubilo pet pešaka, dok je 77 povređeno.  Jedan biciklista je smrtno stradao, dok je devetoro povređeno. Četvoro vozača i putnika u putničkim vozilima je ostalo bez života, dok je 279 povređeno. Troje lica starosti između 15 i 30 godina je izgubilo život, dok je 133 povređeno. U posmatranom periodu 30 dece je pretrpelo povrede u saobraćaju!

Kao master inženjer saobraćaja zastupam i kroz svoj rad aktivno promovišem savremen koncept odgovornosti za stanje bezbednosti saobraćaja. Tako da umesto samo pravne odgovornosti, neophodno je pričati o stručnoj, moralnoj i političkoj odgovornosti! Umesto samo priče o odgovornosti učesnika nezgode, trebalo bi više pričati o odgovornosti kreatora sistema!

Ovaj savremeni koncept bi trebalo da podstakne brojne subjekte u Boru uključujući i donosioce odluka u Gradskoj upravi i predstavnike Policijske uprave da prepoznaju svoju odgovornost i unaprede rad u ovoj oblasti.

O radu donosioca odluka i kreatora sistema u Gradskoj  i Policijskoj upravi u Boru govori podatak da grad Bor nema Strategiju bezbednosti saobraćaja sa akcionim planom, Plan održive urbane mobilnosti, katastar saobraćajne signalizacije itd.

U istraživanju koje je sprovelo udruženje Sigurne staze, najveći procenat ispitanika je bezbednost saobraćaja u Boru ocenilo dobrom ocenom (41%), a potom sledi dovoljna ocena (35%). S druge strane, svega dva odsto ispitanika smatra da je bezbednost saobraćaja u Boru odlična.

Razlog ovako loših ocena stanja bezbednosti saobraćaja u Boru, može biti povezan i sa lošim ocenama građana o tome kakvo je postupanje vozača prema deci u saobraćaju na osnovu istraživanja koje smo sproveli. Najveći procenat ispitanika 35 odsto postupanje vozača ocenjuje dovoljnom ocenom, a potom slede dobra (32%) i nedovoljna (27%), dok niko od ispitanika nije dao najveću ocenu za stanje bezbednosti dece u saobraćaju na teritoriji grada Bora.

Udruženje “Sigurne staze” je uputilo inicijativu Gradskoj upravi da  Bor dobije Plan održive urbane mobilnosti , da se izmeni  Odluka o tehničkom regulisanju saobraćaja,  i daBor dobije biciklističku infrastrukturu. Odgovore još uvek nismo dobili!

Mi se u Boru generalno bavimo samo posledicama saobraćajnih nezgoda, umesto da se bavimo uzrocima i prevencijom. Nema sistemskog pristupa niti kontinuiteta u radu, i sve nam se svodi na represivne mere saobraćajne policije (kontrole vezivanja pojasa, alkoholisanosti vozača, brzine kretanja i tako dalje). Dok bi znatno bolje rezultate postigli kombinovanjem preventivnih i represivnih mera.

U preventivne mere bi spadalo jačanja kapaciteta i integriteta institucija, unapređenje saobraćajne infrastrukture, unapređenja saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja, razne vrste i vidovi saobraćajno-tehničkih, saobraćajno-regulativnih, građevinskih i arhitektonskih mera, kao i korišćenje i razvoj novih tehnologija i sistema u procesu unapređenja bezbednosti saobraćaja.


Projekat “Kreći se održivo-Bor na dva točka”, čiji je medijski partner NG Portal, dobio je podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.