Naslovna Društvo Bor dobija GIS softver za urbanu mobilnost

Bor dobija GIS softver za urbanu mobilnost

456
0

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje „Sigurne staze” iz Bora pokreće projekat „Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora“.

Cilj projekta je unapredjenje bezbednosti saobraćaja, životne sredine i pristupačnosti saobraćajne infrastrukture za sve učesnike u saobraćaju sa posebnim akcentom na decu, starija lica, osobe sa invaliditetom i bicikliste na teritoriji grada Bora kroz kreiranje inovativne internet platforme sa crowd-sourcing komponentom “mobilitybor.com”.

Mobilna i web aplikacija “Mobility Bor” omogućiće pregled, unos i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost svim građanima Bora da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju poboljšanja pristupačnosti urbanističke i saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora.

Cilj nam je da “Javnim zagovarenjem”  kroz ovaj projekat izradimo smernice za “Plan održive urbane mobilnosti za grad Bor” i da utičemo na promene “Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritorji grada Bora”.

Danas većina gradova u Evropi radi na implementiranju Planova održive urbane mobilnosti kojima se destimuliše motorni saobraćaj dok se prednost daje i radi na unapređenju alternativnih vidova mobilnosti.

Snagom argumenta zasnovanih na analizama i istraživanjima koja ćemo sprovesti uticaćemo na donosioce odluka da grad Bor dobije biciklističke staze/trake, zone 30, zone usporenog saobraćaja i da se unapredi javni prevoz u gradu.

Pozivamo sve građane da se uključe u projekat i popune anketu o „Stanju saobraćajne i urbanističke infrastrukture za ranjive učesnike u saobraćaju sa ocenom stanja bezbednosti na teritorji grada Bora. Anketa je anonimna i rezultati ankete će se koristiti prilikom izrade mobilne i web aplikacije.

Predviđena crowd-sourcing  komponenta je zamišljena sa osnovnim ciljem dodavanja fotografija od strane građana za već postojeće elemente koji se nalaze na web mapi grada (zgrade i objekti od javnog značaja, škole, bolnice, domovi zdravlja, gradske institucije, elemente saobraćajne i urbanističke infrastrukture itd.), kako bi se sa njih prikupili nedostajući podaci o kvalitetu, odnosno o upotrebnoj vrednosti samih elemenata (visoko podignuti ivičnjaci, ne postojanje mesta za parkiranje, formiranje zona 30, zona usporenog saobraćaja, biciklističkih staza/traka i tako dalje).

Unapređenje saobraćajnog i urbanističkog prostora na teritoriji grada Bora je nezamislivo bez primene „Humanog inženjeringa„, koncepta koji se u osnovi fokusira na čoveka i okreće stvarnim zahtevima i problemima koje imaju korisnici.

Ovaj jedinstven projekat je vezan za jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ koji ima za cilj stvaranje održivih gradova – gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i velikim brojem zelenih površina i sa velikom angažovanošću građana. S tim u vezi, dalji razvoj društva i prepoznavanje dosadašnjih problema je dovelo do razvoja mogućeg rešenja, odnosno do razvoja urbane mobilnosti.

Da bi se ostvario koncept „Održivi gradovi i zajednice“ neophodno je kreiranje nacionalne politike koja će podsticati i omogućiti da se lokalne samouprave kreću prema održivoj urbanoj mobilnosti. Što je i glavni cilj našeg projekta.


Ovaj projekat Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje „Sigurne staze” iz Bora sa NG Portalom kao medijskim saradnikom realizuje u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje Beogradskа otvorenа školа uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).