Naslovna Društvo Besplatne banje za penzionere sa najnižim primanjima: Zahtevi do 21. maja u...

Besplatne banje za penzionere sa najnižim primanjima: Zahtevi do 21. maja u Udruženju penzionera Negotin

420
0

Raspisan konkurs za rehabilitaciju najstarijih građana o trošku PIO Fonda. Zahteve mogu da podnesu  svi sa primanjima ispod 26.324 dinara.

Penzioneri sa primanjima ispod 26.324 dinara mogu da konkurišu za besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u nekoj od 24 banja Srbije, preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Pravo da konkurišu do 21. maja imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, sa prebivalištem u Srbiji, kao i oni koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i dobijaju ček iz inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi navedeni iznos, da nemaju druga lična primanja, kao i da u poslednjih godina nisu koristili besplatnu rehabilitaciju.

Od 6. do 21. maja to pravo mogu da iskoriste i negotinski penzioneri koji potrebnu dokumentaciju moraju da dostave u predviđenom roku Udruženju penzionera opštine Negotin.

Uz prijavu je neophodno da se priloži poslednji penzijski ček ili penzionerska kartica, dokaz o visini penzije iz inostranstva, raspoloživa medicinska dokumentacija, a na propisanom obrascu i izjava gde žele da koriste rehabilitaciju.